การดูรายงานยอดขายจากระบบ iSales

การดูรายงานยอดขายจากระบบ iSales

การดูรายงานยอดขายสามารถเปิดดูได้จากรายงานใบกำกับภาษีในระบบ iSale มีขั้นตอนดังนี้

เข้าสู่ระบบรายงานในระบบ iSales (ส่วนบริหารงานขาย)

กดเมนู “รายงาน” เพื่อเข้าไปดูเอกสารรายงาน
เมื่อเข้าสู่หน้าจอรายงานแล้ว กดเมนู "ใบกำกับภาษี" ด้านซ้ายของโปรแกรม

จากนั้นไปที่รายงานใบกำกับภาษี (ยอดขาย) แล้วกดปุ่ม 'เอกสาร"

ระบบจะแสดงหน้าจอให้ผู้ใช้กำหนดหัวข้อที่ต้องการแสดงในรายงาน

ผู้ใช้สามารถเลือกการแสดงรายงาน ตามประเภทข้อมูลต่างๆได้ เช่น ตามใบกำกับภาษี ตามลูกค้า ตามสินค้า เป็นต้น

นอกจากนี้ยังสามารถเลือกดูรายงานตามสถานะการชำระเงินได้ เช่น รอชำระเงิน ชำระเงินแล้ว ยกเลิก หรือทั้งหมด เป็นต้น

การแสดงรายงานจะมีอยู่ 2 ประเภท คือ แสดงข้อมูลแบบแจกแจง และแบบสรุป

ผู้ใช้สามารถกำหนดช่วงวันที่ที่ต้องการดูรายงานได้ โดยสามารถกรอกวันที่ในช่องแสดงวันที่หรือกดเลือกในปฎิทินได้

หากผู้ใช้ต้องการดูข้อมูลที่ละเอียดหรือเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ผู้ใช้สามารถกำหนดช่วงข้อมูลการดูรายงานตามหัวข้อที่ระบบได้กำหนดไว้ให้ได้ เช่น ดูรายงานจากเลขที่ใบกำกับภาษี รหัสผู้ติดต่อ รหัสสินค้า รหัสผู้รับผิดชอบ เป็นต้น

เมื่อกำหนดรายละเอียดการแสดงรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม "แสดงรายงาน"

ระบบจะแสดงรายงาน ซึ่งมี 2 ประเภท ตามที่ผู้ใช้กำหนด

ประเภทที่ 1 แบบแจกแจง จะแสดงรายงาน ดังนี้

ประเภทที่ 2 แบบสรุป จะแสดงรายงาน ดังนี้

ในหน้าจอแสดงรายงานผู้ใช้สามารถพิมพ์รายงานและบันทึกรายงานได้ (สามารถเลือกนามสกุลไฟล์ที่ต้องการบันทึกได้)

 279
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์