การดูรายงานยอดขายจากระบบ iSales

การดูรายงานยอดขายสามารถเปิดดูได้จากรายงานใบกำกับภาษีในระบบ iSale มีขั้นตอนดังนี้

เข้าสู่ระบบรายงานในระบบ iSales (ส่วนบริหารงานขาย)

 กดเมนู “รายงาน” เพื่อเข้าไปดูเอกสารรายงานเมื่อเข้าสู่หน้าจอรายงานแล้ว กดเมนู “ใบกำกับภาษี” ด้านซ้ายของโปรแกรม
จากนั้นไปที่รายงานใบกำกับภาษี (ยอดขาย) แล้วกดปุ่ม “เอกสาร”ระบบจะแสดงหน้าจอให้ผู้ใช้กำหนดหัวข้อที่ต้องการแสดงในรายงานผู้ใช้สามารถเลือกการแสดงรายงาน ตามประเภทข้อมูลต่างๆได้ เช่น ตามใบกำกับภาษี ตามลูกค้า ตามสินค้า เป็นต้นนอกจากนี้ยังสามารถเลือกดูรายงานตามสถานะการชำระเงินได้ เช่น รอชำระเงิน ชำระเงินแล้ว ยกเลิก หรือทั้งหมด เป็นต้นการแสดงรายงานจะมีอยู่ 2 ประเภท คือ แสดงข้อมูลแบบแจกแจง และแบบสรุปผู้ใช้สามารถกำหนดช่วงวันที่ที่ต้องการดูรายงานได้ โดยสามารถกรอกวันที่ในช่องแสดงวันที่หรือกดเลือกในปฎิทินได้หากผู้ใช้ต้องการดูข้อมูลที่ละเอียดหรือเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ผู้ใช้สามารถกำหนดช่วงข้อมูลการดูรายงานตามหัวข้อที่ระบบได้กำหนดไว้ให้ได้ เช่น ดูรายงานจากเลขที่ใบกำกับภาษี รหัสผู้ติดต่อ รหัสสินค้า รหัสผู้รับผิดชอบ เป็นต้นเมื่อกำหนดรายละเอียดการแสดงรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “แสดงรายงาน”ระบบจะแสดงรายงาน ซึ่งมี 2 ประเภท ตามที่ผู้ใช้กำหนด

ประเภทที่ 1 แบบแจกแจง จะแสดงรายงาน ดังนี้ประเภทที่ 2 แบบสรุป จะแสดงรายงาน ดังนี้ในหน้าจอแสดงรายงานผู้ใช้สามารถพิมพ์รายงานและบันทึกรายงานได้ (สามารถเลือกนามสกุลไฟล์ที่ต้องการบันทึกได้) 228
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์