การดูรายงานยอดขายจากระบบ iSales

การดูรายงานยอดขายจากใบกำกับภาษีในระบบ iSale


เข้าสู่ระบบรายงานในระบบ iSales (ส่วนบริหารงานขาย)

 



กดเมนู “รายงาน” เพื่อเข้าไปดูเอกสารรายงาน


เมื่อเข้าสู่หน้าจอรายงานแล้ว กดเมนู “ใบกำกับภาษี” ด้านซ้ายของโปรแกรม



จากนั้นไปที่รายงานใบกำกับภาษี (ยอดขาย) แล้วกดปุ่ม “เอกสาร”



ระบบจะแสดงหน้าจอให้ผู้ใช้กำหนดหัวข้อที่ต้องการแสดงในรายงาน



ผู้ใช้สามารถเลือกการแสดงรายงาน ตามประเภทข้อมูลต่างๆ ได้ เช่น ตามใบกำกับภาษี ตามลูกค้า ตามสินค้า เป็นต้น



นอกจากนี้ยังสามารถเลือกดูรายงานตามสถานะการชำระเงินได้ เช่น รอชำระเงิน ชำระเงินแล้ว ยกเลิก หรือทั้งหมด เป็นต้น



การแสดงรายงานจะมีอยู่ 2 ประเภท คือ แสดงข้อมูลแบบแจกแจง และแบบสรุป



ผู้ใช้สามารถกำหนดช่วงวันที่ที่ต้องการดูรายงานได้ โดยสามารถกรอกวันที่ในช่องแสดงวันที่หรือกดเลือกในปฎิทินได้



หากผู้ใช้ต้องการดูข้อมูลที่ละเอียดหรือเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ผู้ใช้สามารถกำหนดช่วงข้อมูลการดูรายงานตามหัวข้อที่ระบบได้กำหนดไว้ให้ได้ เช่น ดูรายงานจากเลขที่ใบกำกับภาษี รหัสผู้ติดต่อ รหัสสินค้า รหัสผู้รับผิดชอบ เป็นต้น



เมื่อกำหนดรายละเอียดการแสดงรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “แสดงรายงาน”



ระบบจะแสดงรายงาน ซึ่งมี 2 ประเภท ตามที่ผู้ใช้กำหนด

ประเภทที่ 1 แบบแจกแจง จะแสดงรายงาน ดังนี้



ประเภทที่ 2 แบบสรุป จะแสดงรายงาน ดังนี้



ในหน้าจอแสดงรายงานผู้ใช้สามารถพิมพ์รายงานและบันทึกรายงานได้ (สามารถเลือกนามสกุลไฟล์ที่ต้องการบันทึกได้)



 50
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง


เราพร้อมจะให้ข้อมูลและความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

 

myCRM Overview

ดูข้อมูลคุณสมบัติโปรแกรม
ตัวอย่างหน้าจอการใช้งาน
และรายงานต่างๆ ในแต่ละระบบ

View Now

Online Free-trial

ใช้งานโปรแกรมฟรี 60 วัน
แบบเต็มคุณสมบัติ ก่อนที่ท่าน
จะตัดสินใจซื้อบริการ myCRM

Register

Call Service

สอบถามเกี่ยวกับ myCRM
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมตอบ
ทุกข้อสงสัย

093-130-1899
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์