การนำเข้าข้อมูล (Import) ของโปรแกรม myCRM

การนำเข้าข้อมูล (Import) ของโปรแกรม myCRM

การนำเข้าข้อมูล หรือ Import จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้ที่มีข้อมูลจำนวนมากและไม่อยากเสียเวลาที่จะต้องมานั่งกรอกทีละรายการ ซึ่งระบบที่สามารถ Import ข้อมูลเข้าไปได้ ประกอบด้วย ระบบผู้สนใจ (Lead), ผู้ติดต่อ (Contact), บริษัท (Account) และสินค้า


ในที่นี่ของยกตัวอย่าง ระบบผู้สนใจ (Lead) โดยขั้นตอนการ Import มีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ไปที่หน้าหลัก เลือก “ผู้สนใจ (Lead)” เพื่อนำเข้าข้อมูลผู้สนใจ (Lead)

 ขั้นตอนที่ 2 กดปุ่ม “นำเข้า” ในส่วนของการจัดการด้านขวาของหน้าจอจัดการผู้สนใจ (Lead) เพื่อนำเข้าข้อมูลผู้สนใจขั้นตอนที่ 3 ระบบแสดงหน้าต่างสำหรับนำเข้าข้อมูล ให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง เพื่อกรอกข้อมูลผู้สนใจที่ต้องการนำเข้า โดยไฟล์ที่ดาวน์โหลดจะแสดงข้างล่างของหน้าต่างในชื่อ “Lead.xls”ขั้นตอนที่ 4 เปิดไฟล์ Lead.xls เพื่อกรอกข้อมูล โดยในไฟล์จะแบ่งเป็น 2 แถบ คือ Lead และ User Manual

แถบ User Manual เหมือนเป็นคู่มือการใช้งาน โดยจะแสดงคำอธิบายแต่ละหัวข้อสำหรับกรอกข้อมูลแถบ Lead เป็นแถบสำหรับกรอกข้อมูล โดยรายการข้อมูลลำดับแรกจะแสดงข้อมูลตัวอย่าง ซึ่งสามารถลบออกได้

 ขั้นตอนที่ 5 กรอกข้อมูลผู้สนใจในไฟล์ตัวอย่างตามหัวข้อที่กำหนด ซึ่งคอลัมน์สีแดงคือข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก ผู้ใช้ไม่สามารถเพิ่มหรือลบหัวข้อในไฟล์ตัวอย่างได้ ถ้าหัวข้อในไฟล์ตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้จะไม่สามารถนำเข้าข้อมูลได้ เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ทำการบันทึกข้อมูล

 ขั้นตอนที่ 6 นำไฟล์ตัวอย่างที่กรอกข้อมูลเสร็จแล้วมาอัพโหลดเข้าในระบบ โดยกดปุ่ม “เลือกไฟล์” จากนนั้นกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันเมื่ออัพโหลดไฟล์ Lead.xls เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกในไฟล์ก็จะมาแสดงในหน้าของการจัดการผู้สนใจ (Lead)


 228
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์