การนำเข้าข้อมูล (Import) ของโปรแกรม myCRM

การนำเข้าข้อมูล (Import)

 

การนำเข้าข้อมูล หรือ Import จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้ที่มีข้อมูลจำนวนมากและไม่อยากเสียเวลาที่จะต้องมานั่งกรอกทีละรายการ ซึ่งระบบที่สามารถ Import ข้อมูลเข้าไปได้ ประกอบด้วย ระบบผู้สนใจ (Lead), ผู้ติดต่อ (Contact), บริษัท (Account) และสินค้า

ในที่นี่ของยกตัวอย่าง ระบบผู้สนใจ (Lead) โดยขั้นตอนการ Import มีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ไปที่หน้าหลัก เลือก “ผู้สนใจ (Lead)” เพื่อนำเข้าข้อมูลผู้สนใจ (Lead)

 ขั้นตอนที่ 2 กดปุ่ม “นำเข้า” ในส่วนของการจัดการด้านขวาของหน้าจอจัดการผู้สนใจ (Lead) เพื่อนำเข้าข้อมูลผู้สนใจ

 


ขั้นตอนที่ 3 ระบบแสดงหน้าต่างสำหรับนำเข้าข้อมูล ให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง เพื่อกรอกข้อมูลผู้สนใจที่ต้องการนำเข้า โดยไฟล์ที่ดาวน์โหลดจะแสดงข้างล่างของหน้าต่างในชื่อ “Lead.xls”


ขั้นตอนที่ 4 เปิดไฟล์ Lead.xls เพื่อกรอกข้อมูล โดยในไฟล์จะแบ่งเป็น 2 แถบ คือ Lead และ User Manual

แถบ User Manual เหมือนเป็นคู่มือการใช้งาน โดยจะแสดงคำอธิบายแต่ละหัวข้อสำหรับกรอกข้อมูล


แถบ Lead เป็นแถบสำหรับกรอกข้อมูล โดยรายการข้อมูลลำดับแรกจะแสดงข้อมูลตัวอย่าง ซึ่งสามารถลบออกได้

 


ขั้นตอนที่ 5 กรอกข้อมูลผู้สนใจในไฟล์ตัวอย่างตามหัวข้อที่กำหนด ซึ่งคอลัมน์สีแดงคือข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก ผู้ใช้ไม่สามารถเพิ่มหรือลบหัวข้อในไฟล์ตัวอย่างได้ ถ้าหัวข้อในไฟล์ตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้จะไม่สามารถนำเข้าข้อมูลได้ เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ทำการบันทึกข้อมูล

 


ขั้นตอนที่ 6 นำไฟล์ตัวอย่างที่กรอกข้อมูลเสร็จแล้วมาอัพโหลดเข้าในระบบ โดยกดปุ่ม “เลือกไฟล์” จากนนั้นกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยัน


เมื่ออัพโหลดไฟล์ Lead.xls เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกในไฟล์ก็จะมาแสดงในหน้าของการจัดการผู้สนใจ (Lead)


 38
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง


เราพร้อมจะให้ข้อมูลและความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

 

myCRM Overview

ดูข้อมูลคุณสมบัติโปรแกรม
ตัวอย่างหน้าจอการใช้งาน
และรายงานต่างๆ ในแต่ละระบบ

View Now

Online Free-trial

ใช้งานโปรแกรมฟรี 60 วัน
แบบเต็มคุณสมบัติ ก่อนที่ท่าน
จะตัดสินใจซื้อบริการ myCRM

Register

Call Service

สอบถามเกี่ยวกับ myCRM
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมตอบ
ทุกข้อสงสัย

093-130-1899
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์