การจัดการข้อมูลการเข้าใช้งานของผู้ดูและระบบ

การจัดการข้อมูลการเข้าใช้งานของผู้ดูและระบบ

เนื่องจากโปรแกรม myCRM มีการปรับปรุงเงื่อนไขการเข้าใช้งานระบบใหม่ ทางทีมงานจึงมีการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการจัดการข้อมูลการเข้าใช้งานของผู้ใช้ขึ้นมา ชื่อว่า ระบบตั้งค่าการการเข้าใช้งาน (ข้อมูลการ Login) โดยระบบนี้ผู้ที่เป็น Admin สามารถเข้ามาจัดการข้อมูลการ Login ของแต่ละ User ได้

การใช้งานระบบนี้จะใช้กรณีที่ต้องการ Logout ออกจากระบบ ให้ผู้ใช้ (User) อื่น กรณีที่มีการ Login ซ้ำ ผู้ใช้รายนั้นจะไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ระบบจะแจ้งเตือน ดังรูป
หรือกรณีที่ผู้ใช้จะใช้งานเครื่องอื่น แต่อยู่นอกอออฟฟิตหรืออยากทำงานในวันหยุดแล้วลืม Logout ออกจากโปรแกรมในเครื่องที่ทำงาน ก็จำเป็นต้องให้ Admin เข้าจัดการข้อมูลที่ระบบนี้ก่อน เพื่อให้ผู้ใช้รายนั้นสามารถใช้งานได้

การใช้งานเริ่มจาก ไปที่หน้าหลัก > เลือก “ข้อมูลบัญชีการใช้งานของคุณ” > เลือก “การเข้าใช้งานระบบ”
จากนั้น ระบบจะแสดงรายการการเข้าใช้งานของแต่ละ User ที่ใช้งานอยู่ โดยแสดงข้อมูล รหัสสมาชิก, ชื่อสมาชิก,  สถานะของสมาชิก, วัน/เวลาที่เริ่มต้นใช้งาน และวัน/เวลาที่สิ้นสุดการใช้งานเลือกรายการข้อมูลการเข้าใช้งานระบบที่ต้องการ Logout และกดปุ่ม “ลบ”


เมื่อไม่มีข้อมูลการเข้าใช้งานในระบบนี้แล้ว ผู้ใช้งานที่เคย Login เครื่องอื่นค้างไว้ หรือมีคนอื่นใช้งาน User ของเขาอยู่ ก็สามารถใช้งานได้ตามปกติ

 97
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์