การเพิ่มรายละเอียดสินค้าในใบเสนอราคา

การเพิ่มรายละเอียดสินค้าในใบเสนอราคา

ในเอกสารใบเสนอราคานอกจากจะแสดงข้อมูลชื่อสินค้า หน่วยนับ ราคา จำนวนได้แล้ว ระบบ myCRM ยังให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลคุณสมบัติ หรือรายละเอียดอื่น ๆ ของสินค้าได้ด้วย วิธีการจะเป็นยังไงนั้น มาติดตามได้เลยค่ะ


เมื่อผู้ใช้ต้องการให้แสดงรายละเอียด หรือคุณสมบัติต่าง ๆ ให้ผู้ใช้ไปที่หน้าจอสร้างใบเสนอราคาก่อน แล้วเลือกที่แถบ “สินค้า”
กดปุ่ม “เพิ่มสินค้า” (เครื่องหมายบวก) แล้วเลือกประเภทสินค้า เพื่อเพิ่มรายการสินค้าในใบเสนอราคาเมื่อเลือกประเภทสินค้าเสร็จแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอให้เลือกสินค้า กดปุ่ม “ค้นหา” (รูปแว่นขยาย) เพื่อเลือกรายการสินค้าที่บันทึกไว้แล้วเมื่อเลือกสินค้าเสร็จแล้ว ระบบจะดึงข้อมูลรายละเอียดสินค้านั้นมาแสดงโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะมาจากข้อมูลตอนที่ผู้ใช้ตั้งค่าสินค้าในระบบจากนั้นให้สังเกตที่ช่อง “รายละเอียด” ในส่วนนี้สามารถกรอกข้อมูลได้แบบไม่จำกัด แต่จะมีการจำกัดความยาวของตัวอักษรแต่ละบรรทัดไว้ไม่เกิน 40-50 ตัวอักษร (ขึ้นอยู่กับการเลือกแบบฟอร์ม) ซึ่งระบบจะมีการตัดข้อความให้อัตโนมัติ ในส่วนนี้หากข้อความแสดงไม่ถูกต้อง ไม่สวยงาม หรือถูกตัดบางส่วนหายไป ผู้ใช้สามารถจัดรูปแบบใหม่ได้ โดยการกดปุ่ม Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ในการจัดรูปแบบใหม่แต่ละครั้ง ผู้ใช้สามารถดูได้ว่าข้อความนั้นแสดงได้ถูกต้องหรือไม่ หรือเกินจำนวนที่แต่ละบรรทัดสามารถรองรับได้หรือไม่ โดยเอาเมาส์คลิกที่ว่างนอกช่องรายละเอียดได้ (นอกช่องรายละเอียดแต่อยู่ภายในหน้าจอเลือกสินค้า) ระบบจะตัดข้อความที่เกินโดยอัตโนมัติเมื่อจัดรูปแบบข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้เลือก Checkbox แสดงในแบบฟอร์ม เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลรายละเอียดไปแสดงในแบบฟอร์ม

(ในส่วนนี้ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะให้รายละเอียดสินค้าแสดงหรือไม่แสดงในแบบฟอร์มได้)เมื่อข้อมูลสินค้าครบถ้วนแล้ว ให้ผู้ใช้กดปุ่ม “เลือก” (เพื่อเลือกสินค้ารายการต่อไป) หรือกดปุ่ม “เลือกและปิด” (เมื่อไม่ต้องการเลือกสินค้าต่อ)จากนั้นกดปุ่ม “ดูตัวอย่าง” เพื่อดูข้อมูลที่แสดงในแบบฟอร์ม หากข้อมูลยังไม่ครบถ้วนหรือยังไม่สมบูรณ์ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยระบบจะแสดงรายละเอียดตามที่ผู้ใช้ได้จัดรูปแบบไว้ ตามรูป

 

 2346
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์