จะเพิ่มรายละเอียดสินค้าในใบเสนอราคา ได้อย่างไร

จะเพิ่มรายละเอียดสินค้าในใบเสนอราคา ได้อย่างไร

        ในเอกสารใบเสนอราคานอกจากจะแสดงข้อมูลชื่อสินค้า หน่วยนับ ราคา จำนวนได้แล้ว ระบบ myCRM ยังให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลคุณสมบัติ หรือรายละเอียดอื่นๆ ของสินค้าได้ด้วย วิธีการจะเป็นยังไงนั้น มาติดตามได้เลยค่ะ


      เมื่อผู้ใช้ต้องการให้แสดงรายละเอียด หรือคุณสมบัติต่างๆ ให้ผู้ใช้ไปที่หน้าจอสร้างใบเสนอราคาก่อน แล้วเลือกที่แถบ “สินค้า” จากนั้น
กดปุ่ม “เพิ่มสินค้า” (เครื่องหมายบวก) แล้วเลือกประเภทสินค้า เพื่อเพิ่มรายการสินค้าในใบเสนอราคา        เมื่อเลือกประเภทสินค้าเสร็จแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอให้เลือกสินค้า กดปุ่ม “ค้นหา” (รูปแว่นขยาย) เพื่อเลือกรายการสินค้าที่บันทึกไว้แล้ว        เมื่อเลือกสินค้าเสร็จแล้ว ระบบจะดึงข้อมูลรายละเอียดสินค้านั้นมาแสดงโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะมาจากข้อมูลตอนที่ผู้ใช้ตั้งค่าสินค้าในระบบ        จากนั้นให้สังเกตที่ช่อง “รายละเอียด” ในส่วนนี้สามารถกรอกข้อมูลได้แบบไม่จำกัด แต่จะมีการจำกัดความยาวของตัวอักษรแต่ละบรรทัดไว้ไม่เกิน 40-50 ตัวอักษร (ขึ้นอยู่กับการเลือกแบบฟอร์ม) ซึ่งระบบจะมีการตัดข้อความให้อัตโนมัติ ในส่วนนี้หากข้อความแสดงไม่ถูกต้อง ไม่สวยงาม หรือถูกตัดบางส่วนหายไป ผู้ใช้สามารถจัดรูปแบบใหม่ได้ โดยการกดปุ่ม Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่หมายเหตุ ในการจัดรูปแบบใหม่แต่ละครั้ง ผู้ใช้สามารถดูได้ว่าข้อความนั้นแสดงได้ถูกต้องหรือไม่ หรือเกินจำนวนที่แต่ละบรรทัดสามารถรองรับได้หรือไม่ โดยเอาเมาส์คลิกที่ว่างนอกช่องรายละเอียดได้ (นอกช่องรายละเอียดแต่อยู่ภายในหน้าจอเลือกสินค้า) ระบบจะตัดข้อความที่เกินโดยอัตโนมัติ

 

     เมื่อจัดรูปแบบข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้เลือก Checkbox แสดงในแบบฟอร์ม เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลรายละเอียดไปแสดงในแบบฟอร์ม (ในส่วนนี้ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะให้รายละเอียดสินค้าแสดงหรือไม่แสดงในแบบฟอร์มได้)

     เมื่อข้อมูลสินค้าครบถ้วนแล้ว ให้ผู้ใช้กดปุ่ม “เลือก” (เพื่อเลือกสินค้ารายการต่อไป) หรือกดปุ่ม “เลือกและปิด” (เมื่อไม่ต้องการเลือกสินค้าต่อ)        จากนั้นกดปุ่ม “ดูตัวอย่าง” เพื่อดูข้อมูลที่แสดงในแบบฟอร์ม หากข้อมูลยังไม่ครบถ้วนหรือยังไม่สมบูรณ์ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยระบบจะแสดงรายละเอียดตามที่ผู้ใช้ได้จัดรูปแบบไว้ ตามรูป

 

 3585
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์