เปลี่ยนค่าความเป็นไปได้ (%) ของสถานะโอกาสทางการขาย อย่างไร?

เปลี่ยนค่าความเป็นไปได้ (%) ของสถานะโอกาสทางการขาย อย่างไร?

เมื่อผู้ใช้จะเปลี่ยนค่าความเป็นไปได้ (%) ของสถานะโอกาสทางการขายในการบันทึกข้อมูล  มีขั้นตอน ดังนี้


(1) เลือกเมนู “สถานะโอกาสทางการขาย”(2) กดปุ่ม “แก้ไข” สถานะโอกาสทางการขายระบบจะแสดงหน้าฟอร์มแก้ไขข้อมูลสถานะโอกาสทางการขาย ดังรูปด้านล่างนี้ ให้คุณกรอกค่าความเป็นไปได้ (%) ใหม่ที่ต้องการ และกด “บันทึก” เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 1258
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์