เปลี่ยนค่าความเป็นไปได้ (%) ของสถานะโอกาสทางการขายอย่างไร?

เมื่อผู้ใช้จะเปลี่ยนค่าความเป็นไปได้ (%) ของสถานะโอกาสทางการขายในการบันทึกข้อมูล  มีขั้นตอน ดังนี้

(1) เลือกเมนู “สถานะโอกาสทางการขาย”


(2) กดปุ่ม “แก้ไข” สถานะโอกาสทางการขายระบบจะแสดงหน้าฟอร์มแก้ไขข้อมูลสถานะโอกาสทางการขาย ดังรูปด้านล่างนี้ ให้คุณกรอกค่าความเป็นไปได้ (%) ใหม่ที่ต้องการ และกด “บันทึก” เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์