วิธีการกำหนดราคาขายอื่นๆของสินค้าในโปรแกรม myCRM

วิธีการกำหนดราคาขายอื่นๆของสินค้าในโปรแกรม myCRM

การกำหนดราคาขายอื่นๆของสินค้า

ผู้ใช้สามารถกำหนดราคาขายอื่นๆได้ในตัวสินค้า เช่น ต้องการให้มีราคาขายส่ง หรือ ราคาเมื่อซื้อจำนวนมาก ซึ่งเมื่อออกเอกสารขายนอกจากราคาขายหลักแล้วก็จะมีราคาอื่นๆที่ผู้ใช้กำหนดให้เลือกด้วย

ขั้นตอนที่ 1 ไปที่ตั้งค่าข้อมูลสินค้า กด “ สินค้า ” เพื่อเลือกสินค้าที่ต้องการตั้งค่า

ผู้ใช้สามารถสร้างสินค้าใหม่ หรือ แก้ไขสินค้าที่มีอยู่แล้วได้ขั้นตอนที่ 2 ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดสินค้า แล้วกดที่แถบ “เพิ่มราคา/หน่วยนับสินค้า”ขั้นตอนที่ 3 เมื่ออยู่ที่แถบ “เพิ่มราคา/หน่วยนับสินค้า” ให้ผู้ใช้กดปุ่ม “เพิ่ม” (+) เพื่อเพิ่มราคาขายของสินค้าขั้นตอนที่ 4 ระบบจะแสดงหน้าต่าง เพิ่มราคา/หน่วยนับสินค้า โดยกรอกข้อมูลหน่วยนับสินค้า ราคาขายหลัก เป็นต้นขั้นตอนที่ 5 กรอกราคาขายอื่นๆ เช่น ราคาขายส่ง ราคาโปรโมชั่น โดยกดปุ่ม “เพิ่ม” (+)เมื่อกดเพิ่มแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอให้กรอกราคาขายและคำอธิบายเพิ่มเติม ของสินค้าหากต้องการแก้ไขราคาสินค้าอื่นๆ ให้กดปุ่ม “แก้ไข” หน้าราคาสินค้าหากต้องการลบราคาสินค้าอื่นๆ ให้กดปุ่ม “ลบ” หน้าราคาสินค้า
ขั้นตอนที่ 6 เมื่อผู้ใช้กรอกราคาอื่นๆเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “ตกลง”

 ขั้นตอนที่ 7 เมื่อผู้ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสินค้าเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม “บันทึก”เมื่อเพิ่มราคาขายเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้สามารถออกเอกสารขาย โดยจะมีราคาสินค้าให้ผู้ใช้เลือก ตามที่ได้กำหนดข้อมูลราคาขายสินค้าข้างต้น

โดยราคานี้จะไปแสดงในเอกสารขาย 191
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์