วิธีการตั้งค่าการพิมพ์/ส่งอีเมล ของเอกสารซื้อและขาย

วิธีการตั้งค่าการพิมพ์/ส่งอีเมล ของเอกสารซื้อและขาย

การตั้งค่าการพิมพ์/ส่งอีเมล ของเอกสารซื้อ/ขาย

วันนี้เราจะมาแนะนำการตั้งค่าการพิมพ์และส่งอีเมล์ให้ได้ทราบกันค่ะ

ผู้ใช้เข้าระบบการตั้งค่า เลือก จัดการข้อมูลบริษัท กด “บริษัท” เพื่อตั้งค่าการส่งอีเมล์


เมื่อเข้าหน้าจัดการบริษัทแล้ว ให้เลือกบริษัทที่ต้องการแก้ไขเมื่อมายังหน้าจัดการบริษัทแล้ว ไปที่แถบ “ตั้งค่า” เพื่อตั้งค่าการพิมพ์/ส่งอีเมลของบริษัทเลื่อนลงไปด้านล่างที่หัวข้อ “ตั้งค่าการพิมพ์/ส่งอีเมล์” ในส่วนของการตั้งค่าการพิมพ์/ส่งอีเมล์ จะมีอยู่ 2 รูปแบบ ดังนี้

 

1. เลือกตั้งค่า “เฉพาะสถานะอนุมัติ” (ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์และส่งอีเมล์ได้เฉพาะเอกสารที่มีสถานะอนุมัติ)เมื่อเปิดเอกสารซื้อ/ขายแล้วต้องการพิมพ์หรือส่งอีเมล์ ถ้าเอกสารยังไม่ผ่านการอนุมัติ ระบบจะมีป๊อปอัพแจ้งเตือนให้ไปอนุมัติก่อน

 2. เลือกตั้งค่า “ทุกสถานะ” (ผู้ใช้สามารถพิมพ์/ส่งอีเมล์ ได้ทุกเอกสาร)กรณีเอกสารยังไม่ผ่านผ่านการอนุมัติ ยกเลิก หรือพักอยู่ เมื่อกด “พิมพ์/ส่งอีเมล” ระบบจะมีป๊อปอัพให้ยืนยันการพิมพ์และส่งอีเมล์ก่อน ซึ่งผู้ใช้สามารถกด “ตกลง” เพื่อดำเนินการต่อในการพิมพ์หรือส่งอีเมล์ได้เลยกรณีเอกสารผ่านการอนุมัติแล้ว ระบบจะอนุญาตให้พิมพ์/ส่งอีเมล์ได้ทันที โดยการส่งอีเมล์จะมีปุ่ม “ส่งอีเมล”(รูปจดหมาย) ที่ด้านขวาของหน้าจอ

 เมื่อกดแล้วจะมีหน้าต่างสำหรับกรอกข้อมูลในการส่งอีเมล์ให้ผู้ใช้กรอก โดยระบบจะมีไฟล์เอกสารแนบให้เรียบร้อยแล้ว เมื่อข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน กดปุ่ม “ส่ง” ได้เลย

 111
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์