5 สิ่งที่ทำให้ลูกค้าไม่พึงพอใจในการรับบริการ และอาจไม่กลับมาใช้บริการอีก

5 สิ่งที่ทำให้ลูกค้าไม่พึงพอใจในการรับบริการ และอาจไม่กลับมาใช้บริการอีก

ลูกค้าส่วนใหญ่เมื่อได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีจากการรับบริการ มักจะมอง Brand ของสินค้ากับธุรกิจไม่ด ลูกค้าอาจไม่กลับมาซื้อสินค้า/บริการอีกหรือที่เลวร้ายกว่านั้นอาจมีการบอกต่อกับผู้อื่นให้มองภาพลักษณ์ของธุรกิจไม่ดีไปด้วย

5 สิ่งนี้เป็นสิ่งที่พนักงานหรือผู้ให้บริการควรหลีกเลี่ยง เพราะคือสิ่งที่ลูกค้าจะไม่พอใจในประสบการณ์ที่ได้รับจากการบริการที่ไม่ดี

1. บริการเชื่องช้า 

การปฏิบัติงานที่ไม่มีความกระฉับกระเฉง งานบางอย่างที่ควรใช้เวลาไม่นานแต่กลับใช้เวลานาน เช่น การสั่งพิมพ์เอกสารใบเสนอราคาให้ลูกค้า อย่างมากใช้เวลาไม่เกิน 2 นาที แต่บางที่ใช้เวลา 10 นาทีเพราะอาจมีสาเหตุมาจากอุปกรณ์ไม่พร้อม

2. ใช้เวลาในการบริการนานเกินไป

ขั้นตอนการทำงานที่มีความซับซ้อนหลายกระบวนการ ต้องมีการตรวจสอบและอนุมัติหลายลำดับ ทำให้กินเวลาของผู้รับบริการมากเกินไป เช่น การนำรถยนต์ไปตรวจเช็ค ซึ่งเวลาที่ใช้เฉลี่ยไม่ควรเกิน 2-3 ชั่วโมง แต่บางแห่งใช้เวลา 6 ชั่วโมง เพราะมีกระบวนการจัดลำดับการทำงานที่ไม่ดี

3. ลูกค้าประสานงานกับผู้ที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้

เมื่อลูกค้ามีปัญหา หรือต้องการติดต่อใครสักคนที่ทราบข้อมูลที่ลูกค้าต้องการ  บางแห่งมีกระบวนการที่ต้องให้ลูกค้าอธิบายรายละเอียดให้ผู้รับเรื่องก่อน ซึ่งผู้รับเรื่องก็ไม่มีองค์ความรู้หรือทักษะในการให้ข้อมูลหรือแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ ทำให้ลูกค้าต้องเสียเวลาเพิ่มที่ต้องรอและอธิบายให้ผู้ที่สามารถแก้ปัญหาได้อีกครั้งหนึ่ง

4. สินค้า/บริการ มีความซับซ้อนยุ่งยากมากเกินไป

ลูกค้าต้องการนำสินค้า/บริการไปใช้งานได้ทันทีหรือใช้งานได้เร็วที่สุด แต่บางแห่งลูกค้าต้องทำการจัดเตรียมความพร้อมต่างๆ มากมาย เช่น บริษัทต้องการนำโปรแกรมบัญชีไปใช้งาน แต่ต้องเสียเวลาในการอบรม จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมที่มีความซับซ้อนสูงจนกินเวลาไป 6 เดือน 

5. สินค้า/บริการ ถูกออกแบบมาไม่ดี ไม่เน้นเรื่องประสบการณ์ของผู้ใช้

สิ่งนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ เพราะว่าลูกค้าอาจไม่ได้ใช้งานสินค้า/บริการ ณ เวลานั้น แต่เมื่อกลับไปถึงบ้านแล้วลูกค้าทดลองใช้สินค้า/บริการด้วยตนเอง หากสินค้า/บริการ ถูกออกแบบมาให้ใช้งานยาก  ลูกค้าต้องเรียนรู้เองสูง ลูกค้าอาจไม่กลับมาซื้อซ้ำอีก เพราะกว่าจะได้ใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพต้องเสียเวลาเรียนรู้อย่างมากมาย 

 22101
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์