คำถามที่พนักงานขายควรถามตัวเองอย่างน้อยเดือนละครั้ง

คำถามที่พนักงานขายควรถามตัวเองอย่างน้อยเดือนละครั้ง

นี่เป็นเรื่องที่ดีหากพนักงานขายหมั่นตรวจสอบผลลัพธ์พร้อมกับวิเคราะห์ผลการทำงานของตนเองโดยวิธีง่ายๆ จากการถามคำถามกับตัวเองดังนี้

1.  ลูกค้ากลุ่มใดที่สร้างรายได้มากที่สุดให้กับธุรกิจ?

2.  กิจกรรมการตลาดใดที่สามารถสร้างกลุ่มลูกค้าได้มากที่สุด?

3.  ความสามารถในการขายสูงสุดคือเท่าไหร่ และน้อยที่สุดคือเท่าไหร่?

4.  เราได้ติดต่อลูกค้าครบถ้วนหรือไม่ เป็นสัดส่วนเท่าไหร่?

5.  เหตุผลอะไรที่ทำให้เราไม่สามารถปิดการขายได้?

6.  เหตุผลอะไรที่ทำให้เราปิดการขายได้?

7.  ลูกค้าของเรามีแนวโน้มเป็นอย่างไร?

8.  เราหารายได้จากช่องทางไหนได้มากที่สุด?

คำถามเหล่านี้พนักงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้สอบถามตัวเองในช่วงเวลาใดก็ได้ เช่น 

     ลูกค้ากลุ่มใดที่สร้างรายได้มากที่สุดให้กับธุรกิ____ใน 1 เดือนที่ผ่านมา?

     เราหารายได้จากช่องทางไหนได้มากที่สุด____ใน 1 ไตรมาสที่ผ่านมา?

     เหตุผลอะไรที่ทำให้เราปิดการขายได้____ใน 1 ปีที่ผ่านมา?

เมื่อเราถามคำถามตัวเองบ่อยครั้งช่วยให้พนักงานขายสามารถปรับปรุงตนเอง กลยุทธ์และวิธีการปิดการขายเพื่อให้ประสบความสำเร็จได้มากขึ้นสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์