กำไรจากการขายแต่ละครั้งสำคัญอย่างไร?

ยอดขายมาก แต่ไม่มีกำไรเหมือนกับแคลลอรี่ที่ไม่มีประโยชน์

ยอดขายที่ไม่มีกำไรเหมือนกับ "อาหารขยะ" ของธุรกิจ  เมื่อเรามียอดขายจำนวนมาก แต่ไม่มีกำไรเลย เราก็ไม่สามารถนำกำไรที่ได้ไปลงทุนต่อเนื่องได้ ดังนั้นยอดขายเยอะแต่ไม่มีกำไรก็ไม่ได้ต่างอะไรกับคุณค่าที่สูญเปล่า

พนักงานขายควรหาวิธีที่จะสร้างกำไรในการขายแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็น การสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า/บริการ  การลดต้นทุนเพื่อเพิ่มกำไร เป็นต้น  เพราะกำไรที่ได้นอกจากจะนำมาเป็นแรงขับเคลื่อนธุรกิจแล้ว กำไรยังช่วยให้มีการลงทุนเพื่อสร้างนวัตกรรม สร้างสินค้า/บริการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า และสร้างความได้เปรียบ ความแตกต่างในธุรกิจที่เหนือกว่าคู่แข่ง

การขายไม่ใช่เป็นกระบวนการง่ายๆ

ลักษณะการขายของพนักงานขาย ที่ทำให้ธุรกิจได้รับกำไรน้อยและไม่ประสบความสำเร็จ คือ มองกระบวนการขายเป็นเรื่องง่าย โดยการตัดราคาสินค้า/บริการของตัวเองง่ายๆ เพราะหวังว่าลูกค้าจะตัดสินใจซื้อสินค้า/บริการอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ตัวเองได้ยอดขายมากที่สุดโดยไม่คำนึงถึงกำไรที่ขาดหายไป

การไม่วางแผนการสร้างกำไรหรือไม่คำนึงถึงมูลค่ากำไรที่เกิดขึ้นการขายแต่ละครั้งว่าจะมีกำไรมาก-น้อย มองแต่ค่าตอบแทนส่วนบุคคล ไม่มองถึงกำไรโดยรวมที่ธุรกิจที่ควรจะได้ เมื่อธุรกิจไม่มีกำไร ธุรกิจก็จะขับเคลื่อนช้ากว่าที่ควรจะเป็น พนักงานทำงานหนักขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนมากขึ้น เมื่อธุรกิจไม่มีกำไร อะไรๆก็ติดขัดไปหมด


Reference: thesalesblog.com

 48
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

มนุษย์ทุกคนมีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกัน ความเชี่ยวชาญของแต่ละคนย่อมต่างและไม่เท่ากันด้วย แน่นอนว่าเราคงจะไม่ได้เก่งในทุก ๆ เรื่อง แต่เราก็สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งได้ เพื่อทำให้การใช้ชีวิตของเรานั้นมีคุณค่าและสร้างประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ได้มากยิ่งขึ้น
412 ผู้เข้าชม
ในกระบวนการสร้างความคิดสร้างสรรค์เพื่อก้าวไปสู่การสร้างความแตกต่างและนวัตกรรม มักมีปัจจัยหลายอย่างเป็นตัวกีดกั้นที่ทำให้กระบวนการนั้นไม่สำเร็จ
531 ผู้เข้าชม

เราพร้อมจะให้ข้อมูลและความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

 

myCRM Overview

ดูข้อมูลคุณสมบัติโปรแกรม
ตัวอย่างหน้าจอการใช้งาน
และรายงานต่างๆ ในแต่ละระบบ

View Now

Online Free-trial

ใช้งานโปรแกรมฟรี 60 วัน
แบบเต็มคุณสมบัติ ก่อนที่ท่าน
จะตัดสินใจซื้อบริการ myCRM

Register

Call Service

สอบถามเกี่ยวกับ myCRM
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมตอบ
ทุกข้อสงสัย

093-130-1899
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์