หาลูกค้าผ่านระบบออนไลน์อย่างไรให้ได้มากที่สุด1. เตรียมข้อมูล Social Media พื้นฐาน เพื่อแสดง Profile ของธุรกิจ 

Social Media อย่างเช่น Facebook เป็นช่องทางในการกระจายข่าวสาร และรับการติดต่อสื่อสารจากลูกค้าได้ในวงกว้าง ช่วยให้ธุรกิจสามารถนำเสนอสินค้า/บริการ  สร้างการรับรู้เรื่อง Brand และภาพลักษณ์ของธุรกิจ โดยไม่ต้องเสียเวลาในการสื่อสารทีละราย


2. จัดทำเว็บไซต์บริษัทให้รองรับ SEO มากที่สุด

เพราะ 90% ของที่ลูกค้าจากระบบออนไลน์ เริ่มต้นค้นหาข้อมูลสินค้า/บริการ ผ่าน Google Search เป็นส่วนใหญ่ หากข้อมูลธุรกิจแสดงอยู่ลำดับท้ายๆ คงไม่สามารถสร้างผู้สนใจและกลุ่มลูกค้าได้อย่างเต็มที่ แต่ทั้งนี้ไม่จำเป็นเสมอไปที่ข้อมูลธุรกิจต้องแสดงอยู่ลำดับแรกๆของผลการค้นหา ขอเพียงแค่เว็บไซต์ธุรกิจมีคุณสมบัติดังนี้ก็สามารถสร้างกลุ่มผู้สนใจได้จำนวนมาก


   1. เว็บไซต์ควรมีข้อมูลครบถ้วน เช่น สินค้า/บริการ  ราคา  ช่องทางการติดต่อและข้อมูลธุรกิจ

   2. ข้อมูลในเว็บไซต์ควรมีการปรับปรุง และมีข้อมูลใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ

   3. หน้าจอการเข้าถึงต้องไม่ซับซ้อน  ต้องมีความสวยงาม เข้าถึงเนื้อหาต่างๆได้ง่าย


3. จัดเตรียมเนื้อหา เช่น บทความ องค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะสินค้า/บริการของธุรกิจ

ลูกค้าส่วนใหญ่ มักจะค้นหาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า/บริการ  ธุรกิจควรจัดเตรียมเนื้อหาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวลงเว็บไซต์ และ Social Media อย่างเชื่อมโยงกัน เพื่อประโยชน์ด้าน SEO และการสร้างภาพลักษณ์ในความเชี่ยวชาญของธุรกิจ


4. ตรวจสอบผลการดำเนินงาน ปรับกลยุทธ์ และกำจัดจุดด้อย

ธุรกิจสามารถใช้เครื่องมือที่เป็นประโยชน์อย่าง Google Analytic เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เข้าชมเว็บไซต์ว่าส่วนใหญ่มาจากแหล่งใด พื้นที่ใด และอุปกรณ์ใด เมื่อทราบข้อมูลแล้วธุรกิจควรปรับกลยุทธ์ให้รองรับกับกลุ่มผู้เข้าชมที่มีจำนวนมากให้มากกว่าเดิม เช่น


   1. ผู้เข้าชมส่วนใหญ่ เข้าชมหน้าจอใดมากที่สุด

   2. ผู้เข้าชมส่วนใหญ่ มาจากแหล่งใดมากที่สุด Google Search  หรือ Facebook

   3. หน้าจอหรือเนื้อหาใดที่เราต้องการแสดงให้ผู้เข้าชมมากที่สุด แล้วผู้เข้าชมเห็นเนื้อหาเหล่านั้นหรือไม่


5. ออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ ออนไลน์ด้วยบุคคลแท้จริง

หลายธุรกิจเตรียมการไว้อย่างดี แต่ไม่เคยเข้าไปตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่ลูกค้าติดต่อเข้ามา เช่น Inbox ใน Facebook  อีเมล์ที่ส่งมาจากระบบ Contact Us การที่ธุรกิจตอบปัญหาอย่างรวดเร็ว และตอบด้วยตนเองไม่ผ่านระบบอัตโนมัติ ช่วยให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ ไว้ใจในการบริการ ทำให้ % ของการตัดสินใจซื้อสินค้า/บริการ มีโอกาสมากยิ่งขึ้น


Source: WikiHow


 37
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ถึงความหมายของโปรแกรม myCRM ความต้องการของระบบเบื่้องต้น เงื่อนไขการใช้งาน และความหมาย คำนิยามของแต่ละระบบ
1201 ผู้เข้าชม
Why myCRM? : ทำไมต้อง myCRM
41 ผู้เข้าชม

เราพร้อมจะให้ข้อมูลและความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

 

myCRM Overview

ดูข้อมูลคุณสมบัติโปรแกรม
ตัวอย่างหน้าจอการใช้งาน
และรายงานต่างๆ ในแต่ละระบบ

View Now

Online Free-trial

ใช้งานโปรแกรมฟรี 60 วัน
แบบเต็มคุณสมบัติ ก่อนที่ท่าน
จะตัดสินใจซื้อบริการ myCRM

Register

Call Service

สอบถามเกี่ยวกับ myCRM
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมตอบ
ทุกข้อสงสัย

093-130-1899
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์