ข้อแนะนำสำหรับพนักงานขายที่ต้องแนะนำสินค้าผ่านระบบออนไลน์

ข้อแนะนำสำหรับพนักงานขายที่ต้องแนะนำสินค้าผ่านระบบออนไลน์

ปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวไกลทำให้พนักงานขายสามารถประชุมหรือสาธิตการใช้สินค้าผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดระยะเวลาการเดินทาง และประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ เราจึงขอแนะนำปัจจัยที่จะช่วยให้พนักงานขายสามารถสาธิตการใช้สินค้าผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างประสบความสำเร็จ

1. เตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆ

การสาธิตการใช้สินค้าออนไลน์ไม่ใช่แค่การอธิบายคุณสมบัติการใช้งานอย่างเดียว  พนักงานขายต้องอธิบายถึงความเป็นมา สิ่งที่ลูกค้าเจอปัญหา หรือจุดที่ลูกค้าจะได้ประโยชน์จากการใช้สินค้า

2. ศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วน

ก่อนการสาธิตพนักงานขายต้องมั่นใจว่าทราบข้อมูลรายละเอียดสินค้าอย่างละเอียด ทราบข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้าว่าเป็นใคร  ทำธุรกิจอะไร  และมีลักษณะพื้นฐานในการดำรงชีวิตอย่างไร เพื่อเป็นประโยชน์ในการสื่อสารให้อยู่ในกรอบ และตรงประเด็น

3. ทำลำดับการอธิบาย

ร่างลำดับการนำเสนอสินค้าอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และกำหนดกรอบระยะเวลาที่ต้องใช้ในแต่ละหัวข้อ เพราะบางครั้งพนักงานขายอาจรับฟังปัญหาจากลูกค้านานเกินไป ทำให้การสาธิตอาจจะไม่ครบถ้วนทุกหัวข้อ

4. กำหนดจุดขาย

กำหนดจุดขาย หมายถึง พนักงานขายควรกำหนดว่าในช่วงระยะเวลา หรือหัวข้อใดที่พนักงานขายต้องเน้นย้ำเป็นพิเศษ หรือช่วงใดเหมาะแก่การนำเสนอส่วนลด หรือโปรโมชั่นต่างๆ เพื่อจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อให้เร็วขึ้น

5. ฝึกซ้อมและทดลองสาธิต

ทดลองสาธิตกับเพื่อนร่วมงานสัก 1-2 ครั้งเพื่อเพิ่มความมั่นใจ หรือหาจุดที่พนักงานขายตกหล่นหรืออาจอธิบายไม่เข้าใจ 

6. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการสาธิต

จุดนี้สำคัญมาก หากพนักงานขายต้องสาธิตสินค้าออนไลน์  พนักงานขายต้องตรวจสอบปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสาธิต เช่น ความพร้อมของสินค้า  ระบบอินเตอร์เน็ต  คอมพิวเตอร์  เป็นต้น และควรประสานงานและนัดหมายกับลูกค้าไว้ให้ชัดเจนล่วงหน้า

7. สูดหายใจให้ลึกๆ และสาธิตอย่างมีสติ

อีกจุดหนึ่งที่พนักงานขายอาจจะเจอจากการสาธิตสินค้าออนไลน์ คือ การที่ต้องเจอคำถามมากมายจากลูกค้า  หากพนักงานขายเจอคำถามต่างๆ มากมายก่อนที่จะสาธิตคุณสมบัตินั้นๆ พนักงานขายควรแจ้งกับลูกค้าว่า คำถามนี้จะถูกอธิบายด้วยการบรรยายคุณสมบัติถัดไป เพราะพนักงานขายควรยึดลำดับการบรรยายเป็นหลัก ไม่ข้ามไปมาเพราะอาจทำให้เสียเวลาและเกิดความสับสน

8. เคารพเวลาและปิดการขายอย่างมืออาชีพ

พนักงานขายควรกำหนดระยะเวลาที่ต้องใช้ในการสาธิตออนไลน์ไว้อย่างเหมาะสม ไม่ยืดเยื้อและวนไปวนมา  และในทุกครั้งหลังจากการสาธิตสินค้าเสร็จพนักงานขายควรจัดส่งเอกสารจำเป็นต่างๆ ที่ต้องใช้ประกอบการขาย เช่น ใบเสนอราคา และรายละเอียดสินค้า พร้อมกำหนดระยะเวลาติดต่อกลับลูกค้าเพื่อแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์