แนะนำการใช้งานเมนูโอกาสทางการขาย

แนะนำการใช้งานเมนูโอกาสทางการขาย


ผู้ใช้สามารถเรียนรู้วิธีการใช้ระบบโอกาสทางการขาย จากวีดีโอแนะนำการใช้งาน ประกอบด้วย 

การเปิดโอกาสทางการขาย
การตั้งค่าสถานะโอกาสทางการขาย


 230
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์