การตั้งค่าระบบก่อนใช้งาน

การตั้งค่าระบบก่อนใช้งาน

หลังจากทีได้ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว  ผู้ดูแลระบบควรศึกษาวิธีการตั้งค่าระบบก่อนใช้งาน จากวีดีโอแนะนำการตั้งค่าใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบ myCRM ได้อย่างสมบูรณ์ คลิปวีดีโอคู่มือแนะนำวิธีการตั้งค่าระบบก่อนใช้งาน ประกอบด้วย


การตั้งค่าข้อมูลบริษัท

แนะนำการบันทึกข้อมูล ชื่อบริษัท เลขประจำตัวผู้เสียภาษี โลโก้บริษัท ที่อยู่บริษัท เป็นต้นการตั้งค่าหัวเอกสารและข้อความท้ายเอกสาร สำหรับออกบิลซื้อ บิลขาย

แนะนำวิธีตั้งค่าที่อยู่บริษัทที่แสดงในหัวเอกสารและการตั้งค่าข้อความท้ายเอกสาร เช่น เอกสารใบกำกับภาษี เอกสารใบเสนอราคา เป็นต้นการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล

แนะนำวิธีกำหนดสิทธิ์การแก้ไขข้อมูลในระบบต่างๆของผู้รับผิดชอบ เช่น ระบบบริหารงานขาย กิจกรรม ระบบบริหารการจัดซื้อ เป็นต้นการตั้งค่าพนักงาน และเพิ่มผู้ใช้ในระบบ

แนะนำวิธีบันทึกข้อมูลพนักงาน เช่น ชื่อ รูปภาพประจำตัว ลายเซ็นพนักงาน ที่อยู่ เป็นต้นการกำหนดสิทธิ์การอนุมัติเอกสารในระบบ

แนะนำวิธีกำหนดสิทธิ์ผู้อนุมัติและผู้อนุมัติแทน เอกสารใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ


 143
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์