รายงานโอกาสทางการขายที่เกินกำหนด

รายงานโอกาสทางการขายที่เกินกำหนด

คลิกที่นี่เพื่อดูรายงานแบบเต็ม

รายงานโอกาสทางการขายที่เกินกำหนด เป็นรายงานแสดงรายละเอียดของข้อมูลโอกาสทางการขายที่ไม่ได้ทำการปิดการขายตามวันที่คาดว่าจะปิด เช่น ชื่อผู้รับผิดชอบ, ชื่อลูกค้า, ชื่อโอกาสทางการขาย, วันที่คาดว่าจะปิด, รายได้ที่คาดหวัง เป็นต้น ผู้ใช้สามารถดูรายงานได้หลายรูปแบบ ดังนี้ 

  1. รายงานโอกาสทางการขายที่เกินกำหนด ตามโอกาสทางการขาย
  2. รายงานโอกาสทางการขายที่เกินกำหนด ตามผู้รับผิดชอบ
 316
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์