ทำความรู้จัก myCRM

ทำความรู้จัก myCRM

นิยาม myCRM

myCRM คือ โปรแกรมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า เป็นเครื่องมือบันทึกข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์และประมวลผลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ทำให้ลดเวลาในการทำงาน สร้างมาตรฐานให้กับทีมขาย บริการจัดการทั่้งข้อมูลขาย ข้อมูลสินค้า และข้อมูลลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลาในระบบเดียว

ลักษณะการใช้งาน

โปรแกรมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าแบบออนไลน์สามารถใช้งานผ่าน Web Browser ได้ทุกที่ทุกเวลาที่มี Internet แบบไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมไว้ที่เครื่องใดเครื่องหนึ่ง

ความต้องการของระบบ

ผู้ใช้ควรศึกษาและจัดเตรียมความพร้อมของเครื่อง Computer หรืออุปกรณ์ให้มีความพร้อมในด้านต่างๆ ดังนี้

ระบบปฏิบัติการ

Windows, Linux and Mac OS X

Web Browser

Safari 4 ขึ้นไป

Chrome 45 ขึ้นไป (แนะนำ)

Firefox 17 ขึ้นไป

Internet Explorer 11 ขึ้นไป

ความต้องการอื่นๆ

Internet (ความเร็วตั้งแต่ 2 Mb ขึ้นไป)

JavaScript

Cookies

Flash plug-in

Acrobat reader หรือ โปรแกรมสำหรับเปิดเอกสาร pdf

Microsoft Outlook หรือ โปรแกรมสำหรับเปิด Email

โปรแกรม myCRM ทำงานร่วมกับป็อปอัพเป็นหลัก ผู้ใช้ควรศึกษา การจัดการกับป็อปอัป ก่อนเริ่มต้นใช้งาน

ความหมายของแต่ละระบบบริหารงานขายใน myCRM

ลูกค้า-ผู้สนใจ (Lead) 

เป็นลูกค้าที่สนใจซื้อสินค้าแต่ยังไม่ได้ตกลงซื้อขายสินค้า ณ เวลาที่ติดต่อเข้ามา โดยลูกค้าเหล่านี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องบันทึกข้อมูลการติดต่อและความสนใจซื้อสินค้าไว้ เพื่อให้นักขายสามารถนำเสนอข้อมูลสินค้า หรือข้อมูลอื่น ๆ ให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้น

ลูกค้า-ผู้ติดต่อ (Contact) 

เป็นลูกค้าที่สนใจซื้อสินค้า โดยให้ข้อมูลสินค้าที่สนใจและข้อมูลติดต่อกลับ เพื่อต้องการทราบข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติม และ Contact ยังหมายถึงตัวแทนของ บัญชีลูกค้า (Accout) ที่สั่งซื้อสินค้าบ่อยครั้งหรือซื้อซ้ำ ซึ่งนักขายต้องบันทึกเป็นข้อมูลผู้ติดต่อไว้ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางการขายได้

ลูกค้า-บริษัท (Account)

เป็นลูกค้าระดับองค์กร ธุรกิจ ที่มีการติดต่อซื้อขายสินค้าบ่อยครั้ง ทำให้นักขายต้องบันทึกข้อมูลอย่างละเอียด เช่น ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ โดย Account สามารถมี Contact เป็นตัวแทนติดต่อซื้อขายสินค้าได้หลายราย

โอกาสทางการขาย (Sale Opportunity) 

การแสดงออกหรือการส่งสัญญาณจากลูกค้าว่าได้ตัดสินใจซื้อหรือปฏิเสธการซื้อสินค้า โดยระหว่างตัดสินใจอาจมีการขอใบเสนอราคา หรือข้อมูลอื่น ๆ ประกอบการตัดสินใจโดยรูปแบบการแสดงออกจากลูกค้าอาจเป็นการแจ้งโดยตรง (ความไม่พร้อมขายจากนักขายเอง)หรือลูกค้าเพิกเฉยต่อข้อมูลที่ได้รับเป็นเวลานานก็ได้

ใบเสนอราคา (Quotation) 

การเสนอราคาสินค้าเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญของการพิจารณาตัดสินใจซื้อสินค้าจากลูกค้าระบบเสนอราคาที่ดีต้องสามารถสร้างเอกสารเสนอราคาที่เป็นมาตรฐานและประกอบไปด้วยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ที่ลูกค้าสามารถนำไปตัดสินใจได้ เช่น สินค้า ราคา ส่วนลด ของแถม และลายเซนต์ เป็นต้น

ใบสั่งขาย (Sale Order) 

ใบสั่งขายเป็นเอกสารที่ระบุให้ธุรกิจทราบว่าสามารถขายสินค้าได้แล้วดังนั้น จึงเป็นสัญญาณที่ส่งให้แต่ละหน่วยงานเตรียมการผลิต หรือการนำเสนอบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และดำเนินการประกันคุณภาพ แล้วส่งมอบให้กับลูกค้าตามลำดับ

รับเงินมัดจำ (Invoice) 

ใบกำกับภาษี/แจ้งหนี้/ส่งของ เป็นเอกสารที่เกิดขึ้นหลังจากที่ธุรกิจมีการตกลงซื้อขายสินค้าแล้วมีการระบุราคา จำนวนสินค้า และส่วนลดต่างๆ อย่างแน่นอนแล้ว โดยเอกสารเหล่านี้จะถูกส่งไปยังที่อยู่ของลูกค้าเพื่อเป็นเอกสารกำกับการชำระเงิน ทั้งชำระเสร็จสิ้น ชำระเป็นงวด เพื่อใช้ในการดำเนินการในลำดับถัดไป

ใบกำกับภาษี/แจ้งหนี้/ส่งของ (Invoice) 

ใบกำกับภาษี/แจ้งหนี้/ส่งของ เป็นเอกสารที่เกิดขึ้นหลังจากที่ธุรกิจมีการตกลงซื้อขายสินค้าแล้วมีการระบุราคา จำนวนสินค้า และส่วนลดต่างๆ อย่างแน่นอนแล้ว โดยเอกสารเหล่านี้จะถูกส่งไปยังที่อยู่ของลูกค้าเพื่อเป็นเอกสารกำกับการชำระเงิน ทั้งชำระเสร็จสิ้น ชำระเป็นงวด เพื่อใช้ในการดำเนินการในลำดับถัดไป

 

 3893
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์