062-310-6964     sale@getmycrm.com    

เดินทางไปที่ไหน ก็ใช้ myCRM ได้

เดินทางไปที่ไหน ก็ใช้ myCRM ได้

การจัดงาน Roadshow สินค้า  การออกบูทงาน และ Event ต่างๆ ถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด โดยเป้าหมายหลักคือ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้่า เพื่อนำไปสู่ยอดขายที่สูงขึ้น แต่ข้อจำกัดของการจัดงานนั้นมีหลายอย่าง เช่น

1. ขนาดพื้นที่ในการแสดงสินค้ามีจำกัด  

ทำให้ท่านไม่สามารถแสดงสินค้าทั้งหมดให้กับลูกค้าได้และยิ่งถ้าสินค้ามีขนาดใหญ่ ท่านอาจจะต้องลงทุนเพิ่มเติมเพื่อจะเช้าพื้นที่ให้มากขึ้น

2. จำนวนลูกค้าหรือผู้สนใจมากมาย

งานจัดแสดงสินค้ามักจะมีผู้คนมากมาย โดยผู้คนเหล่านั้นอาจจะสนใจสินค้าของท่าน ซึ่งวิธีการเดิมๆ คือ การแจกโบชัวร์สินค้า ท่านลองนึกภาพดูว่าเราจะต้องลงทุนมากมายขนาดไหนเพื่อให้ผู้คนเหล่านั้นได้รับทราบข้อมูลเหมือนกัน

3. การบันทึกข้อมูลงานขาย  

หากท่านยังมีการจดบันทึกข้อมูลลูกค้าหรือผู้สนใจสินค้า ลงในกระดาษ ท่านจะมีวิธีการจัดการอย่างไรที่จะบันทึกข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว หลายท่านใช้เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์บน Notebook หรือ PC ของท่าน แต่อย่าลืมว่าข้อมูลเหล่านั้น ท่านจะต้องนำกลับไปยังบริษัท และบันทึกข้อมูลลงไปในฐานข้อมูลซึ่งสูญเสียเวลาอย่างมาก

myCRM  เล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านี้ จึงพัฒนาระบบที่สนับสนุนการขายออนไลน์ แบบที่ท่านไม่ต้องกลับมาที่ Office เพื่อบันทึกข้อมูล  เช่น

  • Quick Lead - การบันทึกข้อมูลผู้สนใจสินค้าแบบรวดเร็ว
  • Share Center - การแบ่งปันข้อมูลผู้สนใจสินค้าให้กับเพื่อนร่วมงานหรือฝ่ายอื่น ๆ
  • Quick Quotation - การออกใบเสนอราคาแบบรวดเร็วภายใน 1 นาที

ดู Feature ทั้งหมดของระบบ Sale Automation

 1094
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์