สิ่งที่ควรคำนึงถึงก่อนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร

 

ภาพจาก: http://www.huntleigh.com/

 

1. สำรวจความต้องการของแต่ละหน่วยงาน

หน่วยงานแตกต่างกัน ย่อมมีลักษณะการทำงานและความต้องการทางเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน ควรเปิดโอกาสให้แต่ละหน่วยงานได้แสดงความคิดเห็นและนำเสนอเทคโนโลยีที่หน่วยงานตนเองต้องการว่ามีความต้องการเทคโนโลยีประเภทใด และหลังจากการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในหน่วยงานจะช่วยเพิ่มความสามารถและศักยภาพในส่วนใดบ้าง

 

2. บูรณาการความต้องการเพื่อกำหนดกรอบมาตรฐาน

ในการทำงานบางประเภทของแต่ละหน่วยงาน อาจจะมีส่วนที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน เช่น การจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งข้อมูลผ่านอีเมล์  การควบคุมการเปลี่ยนแปลงเวอร์ชั่นของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  ดังนั้นควรมีการคัดเลือกเทคโนโลยีเหล่านั้นให้มีการทำงานในรูปแบบเดียวกัน เพื่อช่วยให้การประสานงานระหว่างหน่วยงามมีมาตรฐานมากขึ้น

 

3. พิจารณาความเหมาะสมกับ Business Model

รูปแบบการดำเนินธุรกิจที่มีความเฉพาะและแตกต่างกัน ย่อมสรรหาเทคโนโลยีทีจะนำมาปรับใช้ในองค์กรค่อนข้างยาก จึงควรสรรหาเทคโนโลยีที่มีคุณสมบัติใกล้เคียง รองรับ  และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะธุรกิจของเราได้  

 

4. ตรวจสอบพื้นฐาน องค์ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในองค์กรถือว่าเป็นเรื่องยากที่จะต้องถ่ายทอดเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ วิธีการใช้งาน และการบำรุงรักษา ให้กับบุคลากร ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสำรวจพื้นฐานของบุคลากรโดยรวมว่ามีความเข้าใจและเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีอยู่ในระดับใด  ถ้าอยู่ในระดับน้อย ควรมีการจัดอบรมและชี้แจงรายละเอียดและความจำเป็นในการทำเทคโนโลยีมาเพิ่มศักยภาพในการทำงาน 

 

5. การทดแทนความสามารถของบุคลากร

เทคโนโลยีที่ดีควรสามารถทดแทนการทำงานของบุคลากรได้เพียงบางส่วน แต่ไม่ทั้งหมด  สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงอีกอย่างหนึ่งคือ งานบางประเภทที่ต้องการความละเอียดและความรอบคอบพร้อมกับสามัญสำนึกของมนุษย์ เช่น การพิจารณาอนุมัติงบประมาณ เป็นต้น  การนำเทคโนโลยีมาทดแทนกระบวนการที่ต้องใช้ความสามารถของบคุลากรถือว่าเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยง  ดังนั้นการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ควรจะเป็นอะไที่ช่วยแบ่งเบาภาระ และลดเวลาในการทำงานลง

 

ปัจจัยสุดท้ายที่ไม่ควรมองข้ามคือ คุณลักษณะของเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้งาน แต่ถ้าเรามองง่ายๆเทคโนโลยีในการใช้งานสำหรับธุรกิจแต่ละประเภทมีคุณสมบัติที่ไม่ค่อยแตกต่างกัน แต่สิ่งที่น่าสนใจคือผู้ให้คำปรึกษาหรือเจ้าของเทคโนโลยีใดที่สามารถให้ข้อมูล ให้คำปรึกษาในการนำเทคโนโลยีไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพได้ดีกว่ามักจะเป็นตัวเลือกที่ดีเสมอ

 

ปัจจุบันมีโครงการที่น่าสนใจ ProSMEs แจกโปรแกรมสำหรับธุรกิจใช้ฟรี 2 ปี (ข้อมูลล่าสุดคือมีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 2,000 บริษัท) เช่น โปรแกรมบัญชี  โปรแกรมเงินเดือน และเว็บไซต์บริษัท ซึ่งถือว่าหาได้ค่อนข้างยากและมีราคาสูงมากในปัจจุบัน

 

 

ดูรายละเอียดโครงการได้ที่

http://www.prosmes.com/ArticleInfo.aspx?ArticleTypeID=2270&ArticleID=9840

เรียบเรียงโดย : ฐิติรัตน์ กิณเรศ

 7272
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ในโลกของการแข่งขันผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นถึงจะอยู่รอดได้ ลองนั่งถามตนเองสักครั้งว่าเมื่อเราอยู่ในกลุ่มฝูงชนมากมาย เรามีความโดดเด่นอย่างไร? มีใครเห็นเราแตกต่างหรือไม่
360 ผู้เข้าชม
ธรรมชาติของมุนษย์คือชอบของแปลกใหม่ มันเป็นสิ่งจำเป็นที่ธุรกิจต้องทำ การเปลี่ยนแปลงหรือการปล่อยของใหม่อาจเป็นรูปร่างหน้าตา บรรจุภันฑ์ รสชาด สี กลิ่น หรือสิ่งอื่นเล็กน้อยที่จูงใจให้ลูกค้ากลับมาสนใจสินค้าตัวเดิมได้ เพราะถ้าไม่มีอะไรใหม่ ก็ไม่มีความจำเป้นที่ลูกค้าจะต้องกลับมาหาเรา
694 ผู้เข้าชม

เราพร้อมจะให้ข้อมูลและความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

 

myCRM Overview

ดูข้อมูลคุณสมบัติโปรแกรม
ตัวอย่างหน้าจอการใช้งาน
และรายงานต่างๆ ในแต่ละระบบ

View Now

Online Free-trial

ใช้งานโปรแกรมฟรี 60 วัน
แบบเต็มคุณสมบัติ ก่อนที่ท่าน
จะตัดสินใจซื้อบริการ myCRM

Register

Call Service

สอบถามเกี่ยวกับ myCRM
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมตอบ
ทุกข้อสงสัย

093-130-1899
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์