ไม่ต้องการแสดงสินค้าประกอบในเอกสาร สามารถซ่อนได้หรือไม่ ??

ไม่ต้องการแสดงสินค้าประกอบในเอกสาร สามารถซ่อนได้หรือไม่ ??


การทำเอกสารเพื่อส่งต่อให้กับลูกค้า ผู้ใช้งานบางท่านอาจกรณีไม่ต้องการให้แสดงรายการสินค้าประกอบ แต่ระบบไม่สามารถปิดสินค้าประกอบหรือลบออกจากรายการได้
ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้งานแบบฟอร์มของตัวระบบไม่แสดงรายการสินค้าประกอบได้ 

ตัวอย่างเมนูใบเสนอราคา
ในหน้าระบบ Tabสินค้า ระบบจะแสดงรายการสินค้าหลักและสินค้าประกอบแบบฟอร์มมาตรฐาน SDF-01 จะแสดงรายละเอียดสินค้าในช่องรายการให้ผู้ใช้ Edit เอกสาร หรือในขั้นตอนกด Print/Send Email ให้เลือกเปลี่ยนแบบฟอร์มใช้รหัส SDF-135 ใบเสนอราคาไม่แสดงสินค้าประกอบเมื่อระบบแสดงหน้าตาแบบฟอร์มจะเห็นว่ารายการสินค้าประกอบจะไม่ถูกแสดงในแบบฟอร์ม เพียงเท่านี้ผู้ใช้งานก็สามารถ Print/Send Email หรือไฟล์ได้แล้วค่ะ 126
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์