3 ประเภทการลบข้อมูลลูกค้า

3 ประเภทการลบข้อมูลลูกค้า


การลบข้อมูลลูกค้าในโปรแกรม myCRM มีทั้งหมด 3 ประเภท ผู้ใช้สามารถเลือกประเภทการลบตามการใช้งานได้เลย คตวามหายการลบในแต่ละประเภทมี ดังนี้

ในที่นี้ขอยกตัวอย่างการลบข้อมูลบริษัท(Account)ประเภทที่ 1

ลบข้อมูล 'บริษัท โปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม จำกัด' และกำหนดข้อมูลของบริษัทนี้ให้บริษัทอื่น
หมายถึง เอกสารที่เคยออกในนามบริษัทเดิมจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทใหม่ โดยกดปุ่ม จะมีpop-up รายชื่อบริษัทให้ผู้ใช้ทำการเลือก
ตัวอย่างเอกสาร เมื่อลบข้อมูลลูกค้า บริษัท(Account) และเปลี่ยนเป็นชื่อบริษัทอื่นในระบบประเภทที่ 2

ลบข้อมูล 'บริษัท โปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม จำกัด' และกำหนดข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทนี้ เป็น ‘ไม่ระบุ’
หมายถึง เอกสารที่เคยออกในนามบริษัทเดิมจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น ไม่ระบุตัวอย่างเอกสาร เมื่อลบข้อมูลลูกค้า บริษัท(Account) และเปลี่ยนเป็น ไม่ระบุ


ประเภทที่ 3

ลบข้อมูล 'บริษัท โปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม จำกัด' และข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทนี้ทั้งหมด
เช่น โอกาสทางการขาย, ใบเสนอราคา, ใบสั่งขาย, รับเงินมัดจำ, ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน, กิจกรรม เป็นต้น
หมายถึง เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลูกค้าจะถูกลบออกจากระบบทั้งหมด ไม่สามารถค้นหาข้อมูลเก่าได้

 576
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์