การเปิดใบสั่งขายโดยอ้างอิงจากข้อมูลใบเสนอราคา

การเปิดใบสั่งขายโดยอ้างอิงจากข้อมูลใบเสนอราคา


ผู้ใช้สามารถเปิดใบสั่งขายโดยอ้างอิงได้ 2 แนวทาง คือ

  1. การเปิดใบสั่งขายจากหน้าจอรายละเอียดใบเสนอราคา  
  2. การเปิดใบสั่งขายโดยเลือกใบเสนอราคาที่ต้องการอ้างอิง
การเปิดใบสั่งขายจากใบเสนอราคา
1. การอ้างอิงจากหน้าจอรายละเอียดใบเสนอราคา โดยการเปิดรายละเอียดใบเสนอราคาที่ต้องการเปิดใบสั่งขาย แล้ว Click ปุ่ม "สร้างใบสั่งขาย" ที่ด้านขวาของหน้าจอ
2.ระบบขึ้น pop-up เพื่อยืนยันการทำใบสั่งขาย โดกยกดปุ่ม "ตกลง"3.หลังจากผู้ใช้กดตกลง ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดใบสั่งขายที่เปิดเรียบร้อยแล้วอัตโนมัติค่ะการเปิดใบสั่งขายโดยเลือกใบเสนอราคาอ้างอิง
1.ให้ผู้ใชกดปุ่ม "New" ที่เมนูใบสั่งขายเพื่อสร้างเอกสาร2.ระบบแสดงหน้าจอการเปิดใบสั่งขาย ให้ผู้ใช้เลือกข้อมูลลูกค้าโดยกดปุ่ม ""3.ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการเลือกเอกสารใบเสนอราคาที่อ้างอิง ให้ Click ปุ่ม "" ที่ใบเสนอราคา ผู้ใช้เลือกใบเสนอราคาที่ต้องการอ้างอิง ระบบทำการดึงข้อมูลต่าง ๆ มาแสดงในแบบฟอร์ม เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้า ที่อยู่ลูกค้า และท้ายบิล4.ใน Tabสินค้า ระบบจะดึงรายการสินค้ามาให้อัตดนมัติ ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบความถูกต้องหรือแก้ไขรายการได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่อยู่ หากครบถ้วนแล้วกด Save ได้เลยค่ะ
 352
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์