การแก้ไขแบบฟอร์มที่ไม่ต้องการใช้งาน โดยวิธี เพิ่ม-ลบ

การแก้ไขแบบฟอร์มที่ไม่ต้องการใช้งาน โดยวิธี เพิ่ม-ลบ


โปรแกรม myCRM ในทุกเมนูจะมีแบบฟอร์มมาตรฐานให้แก่ลูกค้า  หากลูกค้าไม่ต้องการใช้งานสามารถลบ หรือเพิ่มกลับมาใหม่ได้ ขั้นตอนการแก้ไขมีดังนี้

1.ให้ผู้ใช้ไปที่ ตั้งค่าระบบทั่วไป > แบบฟอร์ม2.เลือกเมนูที่ต้องการแก้ไข ในที่นี้ข้อยกตัวอย่าง ใบเสนอราคา กดปุ่ม "" เพื่อแก้ไข
3.เมื่ออยู่ในหน้ารายละเอียดให้เลือก Tabฟอร์มเอกสาร หากผู้ใช้ไม่เคยเข้ามาใช้งานเมนูแบบฟอร์ม ระบบจะแสดงข้อความ "ไม่พบข้อมูล กรุณาเลือกอย่างน้อย 1 รายการ"
สามารถกด "+" เพื่อเพิ่มแบบฟอร์มที่ต้องการใช้งาน หรือกด ""ลบแบบฟอร์มที่ไม่ใช้งานเมื่อผู้ใช้กดปุ่ม "+" เพื่อเพิ่มแบบฟอร์ม จะมี pop-up ให้เลือกแบบฟอร์มที่ต้องการเพิ่มได้เลยค่ะ4.หากผู้ใช้งานเคยเข้ามาเซตค่าแบบฟอร์มแล้ว จะมีข้อมูลแบบฟอร์มทั้งหมดของโปรแกรมแสดงในหน้าจอ ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม "+" เพื่อเพิ่มแบบฟอร์มที่ต้องการใช้งาน หรือกด ""ลบแบบฟอร์มที่ไม่ใช้งาน
และกดปุ่ม "" และแก้ไขข้อมูลผู้ลงนามแต่ละแบบฟอร์มได้เลยค่ะ
ผู้ใช้สามารถอ่านวิธีตั้งค่าเพิ่มเติมได้โดยกด Link นี้  https://support.getmycrm.com/Article/Detail/128561

 651
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์