การบันทึกกิจกรรมบนระบบ Mobile

การบันทึกกิจกรรมบนระบบ Mobile


การบันทึกกิจกรรมผ่านระบบ Mobile ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบผ่านลิ้งค์ https://app.getmycrm.com/m และทำตามขั้นตอน ดังนี้

1.เมื่ออยู่ในหน้าจอหลักของ Mobile ให้กดปุ่ม "+" และเลือกประเภทกิจกรรมที่ต้องการบันทึก
2.จากนั้นให้ผู้ใช้ทำการเลือกข้อมูลลูกค้าที่ต้องการบันทึกกิจกรรมโดยกดปุ่ม "3.ในหน้าจอเลือกผู้ติดต่อให้ทำการกด "" หน้าชื่อลูกค้า จากนั้นกดปุ่ม " Select "4.หลังจากเลือกข้อมูลลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ให้เลื่อนหน้าจอลงมาเพื่อแก้ไขข้อมูลในส่วนของประเภทการนัดหมาย
เช่น วันที่เริ่มต้น , วันที่สิ้นสุด 
      เวลาเริ่มต้น , เวลาสิ้นสุด
      สถานที่กิจกรรมที่เกิดขึ้น เป็นต้น
เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้กดปุ่ม " Save "


5.หลังจากผู้ใช้ทำการกด Save แล้ว หน้าจอจะแสดงรายละเอียดกิจกรรมที่ทำการสร้างไว้ สามารถตรวจสอบรายละเอียด หรือแก้ไข Edit เพิ่มเติมได้ด้วยการกดปุ่ม ที่มุมบนขวาตัวอย่างหน้าจอ
หน้าจอจะแสดงรายการที่เคยบันทึก
 ชื่อลูกค้า , วันที่กิจกรรม , เวลากิจกรรมที่เริ่มต้น , ชื่อกิจกรรม และ สถานะกิจกรรมค่ะสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์