การเพิ่มสถานะโอกาสทางการขาย

การเพิ่มสถานะโอกาสทางการขาย


การอัปเดตสถานะการขายของพนักงานขาย จะทำให้รู้ถึงขั้นตอนการทำงานเพื่อติดตามลูกค้าที่จะทำในอนาคตได้ นอกจากนี้ยังทำให้สามารถวางแผนการขายเพื่อให้ปิดการขายได้สำเร็จ
ซึ่งผู้ใช้สามารถเพิ่มหัวข้อโอกาสทางการนอกเนหือจากค่าเริ่มต้นของโปรแกรม ได้ตามวิธีด้านล่างดังนี้ค่ะ


1.ให้ผู้ใช้ไปที่เมนู ตั้งค่าข้อมูลการขาย > สถานะโอกาสทางการขาย ดังรูป2.โปรแกรมแสดงหน้ารายการโอกาสทางการขายที่เป็นค่าเริ่มต้นของโปรแกรม ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลจากรายการเดิม หรือสร้างใหม่ได้โดยกดปุ่ม "+ New" ดังรูป3.ให้ผู้ใช้สร้างสถานะโอกาสทางการขาย โดยกรอกข้อมูล "ชื่อสถานะโอกาสทางการขาย" และ "ความเป็นไปได้(%)"
ผู้ใช้สามารถกำหนดให้สถานะโอกาสทางการขายที่ต้องการเป็นค่าเริ่มต้นเองได้ โดยกดปุ่ม " กำหนดค่าเริ่มต้น "  ดังรูป

หมายเหตุ
: ค่าเริ่มต้นจะมีเพียงสถานะเดียวเท่านั้น เมื่อผู้ใช้บันทึกรายการโอกาสทางการขาย โปรแกรมจะแสดงสถานะโอกาสทางการขายที่ได้กำหนดเป็นค่าเริ่มต้นไว้อัตโนมัติ
4.การสร้างสถานะโอกาสทางการขาย สามารถสร้างกิจกรรมให้บันทึกพร้อมกันได้โดยเลือก ใน Tab กิจกรรมที่ต้องทำ จากนั้นกดปุ่ม "+" เลือกประเภทกิจกรรมที่ต้องการให้บันทึกอัตโนมัติ ดังรูป

ตัวอย่างหน้าจอ เมื่อผู้ใช้สร้างเอกสารโอกาสทางการขาย โปรแกรมจะสแดงค่าสถานะโอกาสทางการขาย ที่ได้เลือกกำหนดเป็นค่าเริ่มต้น ดังรูปเมื่อผู้ใช้กดปุ่ม "Save" โปรแกรมจะแสดง pop up กิจกรรมที่ผูกไว้กับสถานะโอกาสทางการขาย ในส่วนนี้ลูกค่าสามารถกดปุ่ม " " ออกเพื่อไม่บันทึกกิจกรรมในรายการนี้ หรือกดปุ่ม "แก้ไข" เพื่อแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรมได้ค่ะ

เพียงเท่านี้ผู้ใช้ก็จะสามารถบันทึกรายการโอกาสทางการขาย พร้อมกับมีรายการกิจกรรมพร้อมด้วยได้แล้วค่ะ

 468
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์