การดู 5 ลำดับสินค้าที่ขายดีที่สูงสุด

การดู 5 ลำดับสินค้าที่ขายดีที่สูงสุด

เมื่อผู้บริหารต้องการทราบสินค้าที่ขายดีสูงสุด 5 อันดับ พนักงานสามารถดึงรายงานสรุปยอดขายได้ง่ายๆ จากโปรแกรม myCRM โดยไม่ต้องไปเช็คสต็อค หรือรื้อแฟ้มเอกสารให้เสียเวลา

สามารถดู 5 อันดับ ยอดขาย ได้ง่าย ๆ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ให้ผู้ใช้เข้าไปที่หน้าหลักของโปรแกรม myCRM จากนั้น เลือก Report (รายงาน) ดังรูป


ขั้นตอนที่ 2 เลือกเมนูใบกำกับภาษี จากนั้น เลือกรายงาน "Top Sale (Innvoice) รายงานอันดับยอดขาย (ใบกำกับภาษี)"


ขั้นตอนที่ 3 จากนั้น เป็นการเลือกรายละเอียดที่ต้องการแสดงในรายงาน ดังนี้


1. ประเภทรายงาน ให้เลือกประเภทรายงาน เป็น "ตามสินค้า"
2. จำนวนอันดับ ให้ผู้ใช้กรอกตัวเลข 5 เพื่อดูอันดับสินค้าที่ขายดีที่สุด
3. สถานะเอกสาร ให้เลือกสถานะของเอกสารที่ต้องการ
4. การชำระเงิน ให้เลือกสถานะการชำระเงิน
5. วันที่ใบกำกับภาษี
6. รหัสบริษัท
7. รหัสผู้ติดต่อ
8. รหัสสินค้า
9. รหัสผู้รับผิดชอบ
10. รหัสทีมขาย

ถ้าหากทำการกรอกข้อมูลต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้งานกดแสดงรายงานได้เลยค่ะ

ตังอย่าง รายงาน 5 อันดับยอดขายที่ขายดีที่สุด


 802
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์