การจัด Rating ของลูกค้ามีความสำคัญกับการขายจริงหรือไม่ ?

การจัด Rating ของลูกค้ามีความสำคัญกับการขายจริงหรือไม่ ?

     ในแต่ละวันลูกค้าที่ติดต่อ (Lead) เข้ามาเป็นจำนวนมาก เราจำเป็นที่ต้องติดต่อทุกราย เราก็อาจจะจัดความสำคัญลูกค้าว่ารายไหน ด่วนหรือไม่ด่วนมาก ที่เราจะต้องติดต่อ ซึ่งบางครั้งเราก็ไม่ได้สนใจส่วนนี้เลยจะทำให้ลูกค้าหันไปติดต่อกับคู่แข่งก็ได้ เราจึงควรมีระบบ CRM ช่วยจัด Rating ของลูกค้าได้ เช่น Hot, Normal, Low เพื่อเป็นการจัดกลุ่มลูกค้าตามระดับความสนใจที่มีต่อสินค้าหรือบริการของบริษัทเรามากน้อยแค่ไหน สามารถใช้ในการจัดระดับความสำคัญในการคัดเลือกลูกค้าที่จะทำการขายซึ่งช่วยให้สามารถดำเนินการขาย และปิดการขายได้อย่างรวดเร็วรายละเอียดของ Lead ที่สามารถวัดตาม Rating ได้เพื่อวิเคราะห์ความสนใจของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ได้สามารถดึงรายงานเพื่อแสดงข้อมูลการจัด Ratting ของลูกค้าได้


 355
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์