การดูรายงานโอกาสทางการขายใน ระบบ iManager

การดูรายงานโอกาสทางการขายใน ระบบ iManager

ผู้บริหาร สามารถดูสรุปรายงานโอกาสทางการขาย บนมือถือ ด้วยระบบ iManager ง่าย ๆ ดังนี้
1. เมื่อผู้ใช้ทำการ Login เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังรูป
ให้ผู้ใช้เลือก "รายงาน"

2. จากนั้น คลิกปุ่ม ระบบบริหารงานขาย (iSales)

3. ระบบจะแสดงหน้าต่าง ให้ผู้ใช้ เลือก "รายงานโอกาสทางการขาย (Opportunity Pipeline Report)"

4. จากนั้นให้ผู้ใช้ เลือกช่วงเวลาที่ต้องการแสดงข้อมูล
- วันนี้
- สัปดาห์นี้
- เดือนนี้
- ปีนี้
- กำหนดเอง

5. เมื่อเลือกช่วงเวลาที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลเป็นรายได้ที่คาดหวัง แสดงสถานะของโอกาสทางการขายในรูปแบบกราฟ และแสดงจำนวนรายได้ในแต่ละสถานะด้วยค่ะ

 704
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์