การดูรายงานยอดขายจาก ระบบ iManager

การดูรายงานยอดขายจาก ระบบ iManager

ระบบ iManager (ส่วนผู้บริหาร) เป็นระบบสำหรับผู้บริหารที่ใช้งานออนไลน์ผ่านมือถือ โดยไปที่ http://mgr.getmycrm.com

วิธีการใช้งานให้ผู้ใช้เลือกเมนู “รายงาน” เพื่อเข้าสู่หน้าจอระบบดูรายงานระบบจะแสดงรายการหัวข้อหลักที่สามารถดูรายงานได้ ประกอบด้วย ระบบบริหารงานขาย ระบบบริหารงานจัดซื้อ และรายงานอื่น ๆ

เลือก “ระบบบริหารงานขาย” เพื่อดูรายงานเกี่ยวกับงานขายจากนั้นเลือก “รายงานใบกำกับภาษี” เพื่อดูรายงานยอดขายระบบแสดงรายงานยอดขายโดยแยกตามประเภท ได้แก่ รายงานสรุปยอดขาย (ใบกำกับภาษี) รายงานยอดขายตามสินค้า และรายงานยอดขายตามลูกค้า
ในที่นี้ขอยกตัวอย่าง การแสดง “รายงานสรุปยอดขาย (ใบกำกับภาษี)”การแสดงรายงานในระบบ iManager จะเป็นการแสดงรายงานในรูปแบบตัวเลข (สรุปเป็นจำนวน) แยกตามสถานะของเอกสารและการชำระเงิน

ผู้ใช้สามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูรายงานได้ โดยระบบกำหนดค่าเริ่มต้นให้ข้อมูลแสดงตามวันปัจจุบันเมื่อกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการดูรายงานเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงยอดขายรวมตามช่วงเวลาที่ผู้ใช้เลือกหากต้องการดูข้อมูลแบบละเอียด ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม “ค้นหา” ด้านบน เพื่อกำหนดข้อมูลที่ต้องการดูแบบละเอียดได้


 1319
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์