การดูรายงานกิจกรรม ใน imanager

การดูรายงานกิจกรรม ใน imanager


ผู้ใช้งานสามารถดูรายงานกิจกรรมของพนักงานจากรายงานกิจกรรมพนักงานจากระบบ Mobile ได้ โดยวิธีดังนี้
1.เมื่อผู้ใช้งานเข้าใช้งานผ่านระบบ mobile เลือก "รายงาน"2.จากนั้นเลือก "ระบบบริหารงานขาย"3.ให้ผู้ใช้งานเลื่อนลงไปรายงานสุดท้ายในหน้าจอเลือก "รายงานกิจกรรมของพนักงาน"4.เมื่ออยู่ในหน้ารายงาน ผู้ใช้งานสามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูเอกสารได้ เช่นต้องการดูเป็นช่วงเดือนนี้ ในหน้าจอจะแสดงจำนวนกิจกรรมของพนักงานให้ทราบ 4 ประเภท
- กิจกรรม ดำเนินการ
- กิจกรรม ยังไม่เริ่ม
- กิจกรรม เลื่อน
- กิจกรรม เสร็จสิ้นสามารถกดดูรายละเอียดชื่อกิจกรรม วันที่กิจกรรม เวลากิจกรรมได้ แต่ะไม่สามารถดูรายระเอียดอื่นๆของเอกสารได้ค่ะ 403
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์