วิธีการดูรายงานกิจกรรมบนระบบ iManager

วิธีการดูรายงานกิจกรรมบนระบบ iManager

ระบบ iManager (ส่วนผู้บริหาร) เป็นระบบสำหรับผู้บริหารที่ใช้งานออนไลน์ผ่านมือถือ โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://mgr.getmycrm.com

วิธีการดูรายงาน กิจกรรม (Activity) ให้ผู้ใช้งานทำการ Login


จากนั้น ระบบจะแสดงเมนู ให้ผู้ใช้งาน เลือก "รายงาน"


ระบบจะแสดงรายงานต่าง ๆ ให้ผู้ใช้เลือก "รายงานกิจกรรมของพนักงาน (Activity Report)"ระบบจะแสดงหน้าต่างกิจกรรม ให้ผู้ใช้กำหนดช่วงเวลาที่ต้องการ โดยสามารถเลือกช่วงเวลา วันนี้, สัปดาห์นี้, เดือนนี้, ปีนี้ หรือสามารถกำหนดเองได้เลยค่ะ
ถ้าหากกำหนดเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังรูป โดยจะแสดงข้อมูล 2 ส่วน ดังนี้
1. ส่วนสถานะของกิจกรรม
2. ส่วนรายชื่อพนักงาน และแสดงจำนวนของกิจกรรมของพนักงานทั้งหมด
จากนั้นให้ผู้ใช้เลือกข้อมูลที่ต้องการดูได้เลยค่ะ


ตัวอย่างการแสดงรายงานกิจกรรม
บนมือถือบน PC
 528
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์