การตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานไม่ให้เข้า iManager มีขั้นตอนอย่างไร?

การตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานไม่ให้เข้า iManager มีขั้นตอนอย่างไร?


ระบบสำหรับบริหาร หากไม่ต้องการให้พนักงานเข้าใช้งาน มีขั้นตอนปิดการเข้าถึงอย่างไร สามารถทำตามขั้นตอนดังนี้ได้เลยค่ะ

1.ผู้ใช้ไปที่หน้าเมนู "ข้อมูลบริษัท" จากนั้นเลือก "สิทธิ์การใช้งาน"2.เมื่ออยู่ในหน้าสิทธิ์การใช้งาน ให้ผู้ใช้ New สร้างสิทธิ์การใช้งานใหม่ขึ้นมา
- Tab รายละเอียด  สร้างชื่อสิทธิ์ตามที่ต้องการ ในตัวอย่างใส่ชื่อสิทธิ์ Sale จากนั้นเลือก "ระบบสำหรับผู้บริหาร" ไม่ต้องติ้ก เพื่อปิดการเข้าถึงระบบสำหรับผู้บริหาร (iManager)- Tab พนักงาน  ผู้ใช้กดปุ่ม "+" เพื่อเลือกชื่อพนักงานที่ต้องการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึง ระบบสำหรับผู้บริหาร (iManager) เมื่อเพิ่มราชื่อพนักงานเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม "Save"3.เมื่อ User พนักที่โดนจำกัดสิทธิ์การเข้าถึง เลือกกดระบบสำหรับผู้บริหาร (iManager) จะไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ระบบจะมีแจ้งเตือน pop-up "ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากคุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานฟังก์ชั่นนี้" ดังรูป

 882
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์