สร้างข้อมูลลูกค้าง่ายขึ้นเมื่อใช้ “ค้นหาจากฐานข้อมูลสรรพากร”

สร้างข้อมูลลูกค้าง่ายขึ้นเมื่อใช้ “ค้นหาจากฐานข้อมูลสรรพากร”


การสร้างข้อมูลลูกค้ารายใหม่ที่เมนูเอกสาร โดยการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลสรรพากร เป็นระบบที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกข้อมูลลูกค้าได้โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลทั้งหมดด้วยตนเอง โดยการสร้างข้อมูลลูกค้าผ่านการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลสรรพากรนี้ จะมีในระบบงานขาย ได้แก่ โอกาสทางการขาย, ใบเสนอราคา, ใบสั่งขาย, รับเงินมัดจำ, ใบกำกับภาษี และรับชำระเงิน

การเพิ่มข้อมูลลูกค้ารายใหม่ โดยการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลสรรพากร มีขั้นตอนดังนี้

1.ยกตัวอย่าง วิธีการสร้างข้อมูลลูกค้าจากเมนูใบเสนอราคา ให้ผู้ใช้งานกดปุ่มค้นห้า “” เพื่อค้นหาข้อมูลลูกค้า ดังรูป2.ระบบจะแสดงหน้าต่าง เลือกบริษัท ให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม “+ สร้างลูกค้า” ดังรูป 3.ระบบจะแสดงหน้าต่าง สร้างข้อมูลลูกค้า จากนั้นกด “ค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลสรรพากร” ดังรูป4.ระบบจะแสดงหน้าต่างสำหรับค้นหาข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของสรรพากร โดยผู้ใช้งานสามารถระบุคำค้นหาในช่องค้นหาได้ไม่ว่าจะเป็น เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือชื่อลูกค้า จากนั้นกดปุ่ม “” ระบบจะแสดงข้อมูลที่ค้นหา ให้กดเลือกข้อมูลลูกค้าที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “เลือก” ดังรูป5.ระบบจะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลสรรพากรมาระบุในหน้าต่างการสร้างข้อมูลลูกค้า ผู้ใช้งานสามารถระบุข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมได้ตามต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “Create Customer” เพื่อทำการสร้างลูกค้าใหม่ ดังรูป6.ในกรณีเคยมีข้อมูลลูกค้าในระบบแล้ว โปรแกรมจะมีแจ้งเตือนถามผู้ใช้อีกครั้ง ดังรูป7.จากนั้นระบบจะดึงรหัสลูกค้าพร้อมข้อมูลรายละเอียด ที่ผู้ใช้ทำการสร้างมายังหน้าเอกสารให้อัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถดำเนินการใส่ข้อมูลอื่นๆในเอกสารต่อได้ทันที ดังรูป
 290
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์