จะดูที่อยู่ในการนัดพบลูกค้าบน Google Map อย่างไร?

จะดูที่อยู่ในการนัดพบลูกค้าบน Google Map อย่างไร?

การบันทึกกิจกรรมในหัวข้อ การนัดหมายหรือเพิ่มงาน ผู้ใช้สามารถเพิ่มสถานที่ ที่ใช้ติดต่อกับลูกค้าได้ ซึ่งกรณีที่มีการระบุสถานที่บน Google Map สามารถดูตำแหน่งของกิจกรรมบน Google Map ได้โดยกดเมนู "Activity Map" ที่อยู่ใน กิจกรรม (Activity)

ก่อนอื่นผู้ใช้จะต้องเพิ่มกิจกรรมการนัดหมาย หรือ เพิ่มงาน ให้เรียบร้อยในเมนู กิจกรรม (Activity)


ผู้ใช้กรอกข้อมูลรายละเอียดของลูกค้า หัวข้อกิจกรรม วัน เวลา และสถานที่นัดหมายกับลูกค้า โดยผู้ใช้สามารถกรอกชื่อสถานที่ได้เลยที่ช่อง "ตำแหน่งบนแผนที่" Google Map จะปักหมุดและจะแสดงละติจูด ลองจิจูด ผู้ใช้ซูมแผนที่เพื่อตรวจสอบได้ว่าตำแหน่งตรงกับที่ต้องการหรือไม่ 

เมื่อข้อมูลครบถ้วนแล้วกดเลือก บันทึก (Save)


หลังจากนั้น ผู้ใช้เลือกกิจกรรมของลูกค้าที่ต้องการดูได้เลย แล้วกดปุ่ม "Activity Map" ทางขวามือของจอแสดง


เลือกกิจกรรมที่ต้องการดูตำแหน่ง และเมื่อเลือกกิจกรรมแล้วระบบจะแสดงตำแหน่งของกิจกรรมบน Google Map ให้แก่ผู้ใช้งานค่ะ

 521
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์