ตั้งค่าการแจ้งเตือนกิจกรรมอย่างไร?

ตั้งค่าการแจ้งเตือนกิจกรรมอย่างไร?

การบันทึกกิจกรรมสามารถกำหนดการแจ้งเตือนกิจกรรมบน myCRM หรืออีเมล์ได้ เมื่อผู้ใช้มีการเพิ่มกิจกรรม

โดยสามารถเลือกกิจกรรมได้ ซึ่งมี 4 ประเภท การนัดหมาย

                                                 โทรศัพท์

                                                     อีเมล์

                                                     งาน

เมื่อผู้ใช้กรอกรายละเอียดการนัดหมายแล้ว ให้ผู้ใช้กำหนด เครื่องหมาย ""
         1. การแจ้งเตือน : เป็นการเลือกการแจ้งเตือนถึง บน โปรแกรม myCRM หรือ แจ้งเตือนผ่านอีเมล์
         2. วันที่แจ้งเตือน : สามารถกำหนดจำนวนวันที่ต้องการแจ้งเจือน เช่น 7 วัน, 15 วัน หรือ 20 วัน ระบบจะจำคำนวณวันที่ให้อัตโนมัติ หรือผู้ใช้สามารถระบุวันที่ ที่ต้องการได้เลยค่ะ
         3. แจ้งเตือนถึง : เป็นการ
เลือกผู้ที่ต้องการแจ้งเตือน  ที่ตำแหน่งที่ต้องการ ซึ่งมีให้เลือก 3 ประเภท

- ผู้รับผิดชอบ

- พนักงานอื่น

- ผู้อื่น

หมายเหตุ ถ้าแจ้งเตือนถึงผู้อื่น จะต้องเลือก ที่แจ้งเตือนผ่านอีเมล์ด้วย ระบบจะให้กรอกอีเมล์ที่ต้องการ ถ้ามีหลายอีเมล์ให้คั่นด้วยเครื่องหมาย " ; "

เช่น emp1.@mycrm.com;sale1.@mycrm.com;cust3.@mycrm.com เป็นต้น

 138
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์