ตั้งค่าการแจ้งเตือนกิจกรรมอย่างไร?

ตั้งค่าการแจ้งเตือนกิจกรรมอย่างไร?

การบันทึกกิจกรรมสามารถกำหนดการแจ้งเตือนกิจกรรมบน myCRM หรืออีเมล์ได้ เมื่อผู้ใช้มีการเพิ่มกิจกรรม

โดยสามารถเลือกกิจกรรมได้ ซึ่งมี 4 ประเภท

1.การนัดหมาย

2.โทรศัพท์

3.อีเมล์

4.งาน

เมื่อผู้ใช้กรอกรายละเอียดการนัดหมายแล้ว เลือกผู้รับผิดชอบและทำเครื่องหมาย  ที่แจ้งเตือนบน myCRM หรือ แจ้งเตือนผ่านอีเมล์

ระบุวันที่และเวลาในการแจ้งเตือนและเลือกผู้ที่ต้องการแจ้งเตือน โดยทำเครื่องหมาย  ที่ตำแหน่งที่ต้องการ ซึ่งมีให้เลือก 3 ประเภท

1.ผู้รับผิดชอบ

2.พนักงานอื่น

3.ผู้อื่น

ถ้าแจ้งเตือนถึงผู้อื่น จะต้องเลือก ที่แจ้งเตือนผ่านอีเมล์ด้วย ระบบจะให้กรอกอีเมล์ที่ต้องการ ถ้ามีหลายอีเมล์ให้คั่นด้วยเครื่องหมาย " ; "

เช่น emp1.@mycrm.com;sale1.@mycrm.com;cust3.@mycrm.com เป็นต้น

 52
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์