062-310-6964     sale@getmycrm.com    

บริการปรับแต่งแบบฟอร์ม (Setform)

บริการปรับแต่งแบบฟอร์ม (Setform)

โปรแกรม myCRM มีบริการออกแบบและปรับแต่งแบบฟอร์มไว้รองรับความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้รูปแบบแบบฟอร์มของบริษัทลูกค้าเอง แบบฟอร์มที่เราสามารถปรับแต่งได้จะเป็นแบบฟอร์มงานขาย เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรบเงิน เป็นต้น โดยเบื้องต้นทางโปรแกรมได้มีแบบฟอร์มมาตราฐานให้ลูกค้าได้ใช้งานบางส่วนแล้ว เช่น ระบบใบเสนอราคาจะมีแบบฟอร์มให้เลือกอยู่ 12 รูปแบบ

หากลูกค้าต้องการแบบฟอร์มที่แสดงรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งนอกเหนือจากที่ระบบกำหนดหรืออยากให้เพิ่มเติมในส่วนต่าง ๆ ของเอกสาร ลูกค้าสามารถให้ทางทีมงานปรับแต่งแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ได้ โดยทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

1. แจ้งรายละเอียดของแบบฟอร์มที่ต้องการปรับแต่ง
style=
     แจ้งรายละเอียดแบบฟอร์มที่ต้องการ ขนาดกระดาษ ขนาดตัวอักษร ขนาดของแต่ละคอลัมน์ในตาราง ข้อมูลอื่น ๆ หรือนำส่งตัวอย่างแบบฟอร์ม โดยแจ้งเข้ามาได้ที่อีเมล์ support@getmycrm.com/ โทร : 093-130-1899, 081-359-7685, 062-310-6964, 02-402-8414 /Line ID: mycrm  

2. นำส่งใบเสนอราคา

     เมื่อลูกค้าตกลงรายละเอียดกับทางทีมงานเรียบร้อยแล้ว จะมีการจัดส่งใบเสนอราคา เพื่อแจ้งข้อมูลการชำระเงิน และเอกสาร SRS ให้ลูกค้าทำการตรวจสอบและยืนยันรายละเอียดการปรับแต่งแบบฟอร์ม (ลูกค้าชำระค่าบริการก่อนเริ่มงาน)

3. ชำระค่าบริการ

     เมื่อลูกค้าแจ้งโอนเงินและแนบหลักฐานการโอนเงินมาให้ทางทีมงานแล้ว ทางทีมงานจะแจ้งให้โปรแกรมเมอร์รับทราบและดำเนินการต่อ ซึ่งหลังจากที่ทางโปรแกรมเมอร์ทำแบบฟอร์มเสร็จแล้ว ทางทีมงานจะมีการทดสอบให้ก่อน

4. อัปเดตแบบฟอร์ม

     เมื่อทดสอบแบบฟอร์มเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางทีมงานจะอัพเดทแบบฟอร์มเข้าในระบบให้ลูกค้าได้ใช้งานทันที หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น ให้ลูกค้าตรวจสอบแบบฟอร์มตามรายละเอียดในเอกสาร SRS และแจ้งรายละเอียดการแก้ไขกลับมาภายใน 7 วันทำการหมายเหตุ

  1. กรุณาแนบไฟล์รูปแบบที่ต้องการ พร้อมอธิบายรายละเอียด หากให้ทีมงานออกแบบจะมีค่าบริการเพิ่มเติมในส่วนนี้
  2. รายละเอียดการแก้ไขแบบฟอร์มจะอ้างอิงตามเอกสาร SRS ที่ลูกค้าได้ตรวจสอบและยืนยันแล้วเท่านั้น แต่หากมีความต้องการในการปรับแต่งเพิ่มเติมจากที่ระบุในเอกสาร SRS จะมีการประเมินราคาเพิ่มเติม

 

ตัวอย่างแบบฟอร์มใบเสนอราคามาตราฐานที่เป็นค่าเริ่มต้นในการใช้งาน

 
ตัวอย่างแบบฟอร์มใบเสนอราคาจากความต้องการของลูกค้า
 4347
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์