บริการปรับแต่งแบบฟอร์ม (Setform)

บริการปรับแต่งแบบฟอร์ม (Setform)

โปรแกรม myCRM มีบริการออกแบบและปรับแต่งแบบฟอร์มไว้รองรับความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้รูปแบบแบบฟอร์มของบริษัทลูกค้าเอง แบบฟอร์มที่เราสามารถปรับแต่งได้จะเป็นแบบฟอร์มงานขาย เช่น ใบเสนอราคา ใบกำกับภาษี หรือแบบฟอร์มงานจัดซื้อ เช่น ใบสั่งซื้อ ใบสำคัญจ่าย เป็นต้น โดยเบื้องต้นทางโปรแกรมได้มีแบบฟอร์มมาตราฐานให้ลูกค้าได้ใช้งานบางส่วนแล้ว เช่น ระบบใบเสนอราคาจะมีแบบฟอร์มให้เลือกอยู่ 8 รูปแบบ

 ตัวอย่างแบบฟอร์มใบเสนอราคามาตราฐานที่เป็นค่าเริ่มต้นในการใช้งาน


หากลูกค้าต้องการแบบฟอร์มที่แสดงรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งนอกเหนือจากที่ระบบกำหนดหรืออยากให้เพิ่มเติมในส่วนต่างๆ ของเอกสาร ลูกค้าสามารถให้ทางทีมงานปรับแต่งแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ได้ โดยทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

 

  1. แจ้งรายละเอียดของแบบฟอร์มที่ต้องการปรับแต่ง เช่น ขนาดกระดาษ ขนาดตัวอักษร ขนาดของแต่ละคอลัมน์ในตาราง หรือข้อมูลอื่น ๆ โดยแจ้งเข้ามาได้ที่อีเมล์ support@getmycrm.com/ โทร 093-130-1899 / Line ID: getmycrm
  2. เมื่อลูกค้าตกลงรายละเอียดกับทางทีมงานเรียบร้อยแล้ว จะมีการจัดส่งใบเสนอราคา เพื่อแจ้งข้อมูลการชำระเงิน และเอกสาร SRS ให้ลูกค้าทำการตรวจสอบและยืนยันรายละเอียดการปรับแต่งแบบฟอร์ม (ลูกค้าชำระค่าบริการก่อนเริ่มงาน)
  3. เมื่อลูกค้าแจ้งโอนเงินและแนบหลักฐานการโอนเงินมาให้ทางทีมงานแล้ว ทางทีมงานจะแจ้งให้โปรแกรมเมอร์รับทราบและดำเนินการต่อ ซึ่งหลังจากที่ทางโปรแกรมเมอร์ทำแบบฟอร์มเสร็จแล้ว ทางทีมงานจะมีการทดสอบให้ก่อน
  4. เมื่อทดสอบแบบฟอร์มเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางทีมงานจะอัพเดทแบบฟอร์มเข้าในระบบให้ลูกค้าได้ใช้งานทันที หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น ให้ลูกค้าตรวจสอบแบบฟอร์มตามรายละเอียดในเอกสาร SRS และแจ้งรายละเอียดการแก้ไขกลับมาภายใน 7 วันทำการหมายเหตุ

  1. กรุณาแนบไฟล์รูปแบบที่ต้องการ พร้อมอธิบายรายละเอียด หากให้ทีมงานออกแบบจะมีค่าบริการเพิ่มเติมในส่วนนี้
  2. รายละเอียดการแก้ไขแบบฟอร์มจะอ้างอิงตามเอกสาร SRS ที่ลูกค้าได้ตรวจสอบและยืนยันแล้วเท่านั้น แต่หากมีความต้องการในการปรับแต่งเพิ่มเติมจากที่ระบุในเอกสาร SRS จะมีการประเมินราคาเพิ่มเติม

 1616
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์