การมอบหมาย การยอมรับ และการตั้งค่าการยอมรับการมอบหมายอัตโนมัติ

การมอบหมาย การยอมรับ และการตั้งค่าการยอมรับการมอบหมายอัตโนมัติ

วิธีการมอบหมาย การยอมรับ และการตั้งค่าการยอมรับการมอบหมายอัตโนมัติ

การมอบหมาย สามารถทำได้ทั้งระบบผู้สนใจ ผู้ติดต่อ บริษัท โอกาสทางการขาย รวมไปถึงเอกสารขาย เพื่อเปลี่ยนผู้รับผิดชอบในการดูแลเอกสารนั้น

การมอบหมายผู้รับผิดชอบ

ในที่นี้ขอยกตัวอย่าง การมอบหมายผู้รับผิดชอบในระบบผู้สนใจ (Lead) ซึ่งมีอยู่ 2 วิธี คือ

1. การมอบหมายโดยกดเมนู “มอบหมาย” ในส่วนการจัดการข้อมูลด้านขวาของหน้าจอแสดงรายการและหน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูล

2. การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในหน้าจอแก้ไขข้อมูล

วิธีที่ 1 การมอบหมายโดยกดเมนู “มอบหมาย” ผู้ใช้เข้าสู่ระบบผู้สนใจ (Lead) โดยกด “ผู้สนใจ”ผู้ใช้เลือกรายการข้อมูลผู้สนใจที่ต้องการทำการมอบหมายให้พนักงานอื่นรับผิดชอบแทน


เมื่อเลือกผู้สนใจแล้ว กด “มอบหมาย” ในส่วนของการจัดการข้อมูลด้านขวาระบบจะแสดงหน้าจอรายการพนักงานให้ผู้ใช้เลือกเพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบแทนเมื่อเลือกพนักงานผู้รับผิดชอบแล้วระบบจะให้เลือกการส่งอีเมล์แจ้งเตือน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับรู้การมอบหมาย จากนั้นกด “ตกลง”ระบบจะแสดงข้อมูลผู้รับผิดชอบใหม่ที่รอยืนยันการมอบหมายวิธีที่ 2การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในหน้าจอแก้ไขข้อมูล ผู้ใช้เข้าสู่หน้าจอรายละเอียดผู้สนใจที่ต้องการทำการมอบหมาย แล้วกดปุ่ม “แก้ไข”ในหน้าจอแก้ไขข้อมูล ที่แถบข้อมูลทั่วไป จะมีช่องแสดงข้อมูลผู้รับผิดชอบ ผู้ใช้สามารถเลือกพนักงานที่ต้องการมอบหมายโดยกดที่ปุ่ม “ค้นหา (แว่นขยาย)”ระบบแสดงหน้าจอรายการพนักงานให้เลือกเพื่อทำการมอบหมาย เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้กดปุ่ม “เลือก”ช่องแสดงผู้รับผิดชอบจะเปลี่ยนเป็นชื่อพนักงานที่ได้รับมอบหมายเมื่อเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว กด “บันทึก”ระบบแสดงรายชื่อพนักงานที่ถูกมอบหมายที่อยู่ระหว่างรอการยอมรับการมอบหมาย

การยอมรับการมอบหมายผู้รับผิดชอบ

ผู้ใช้สามารถดูรายการยอมรับการมอบหมายได้ 2 วิธี ดังนี้

1. ดูจากรายการที่พนักงานต้องติดตาม (รูประฆัง) มุมบนขวา

2. ดูรายการมอบหมายจากเมนูรายการมอบหมาย

วิธีที่ 1 ดูจากรายการที่พนักงานต้องติดตาม ผู้ใช้ดูการแจ้งเตือนการมอบหมายที่รูประฆังมุมบนขวาเมื่อกดเข้าไประบบจะแสดงรายการแจ้งเตือนข้อมูลที่ได้รับมอบหมายวิธีที่ 2 ดูรายการมอบหมาย โดยกดที่เมนู “รายการมอบหมาย” ในหน้าหลักระบบแสดงรายการที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดของพนักงานเลือกรายการมอบหมาย แล้วกดปุ่ม “ยอมรับ” หรือ “ปฏิเสธ”เมื่อพนักงานยอมรับการมอบหมาย ระบบจะแสดง Popup ให้ยืนยันการมอบหมายเมื่อกดยอมรับแล้ว ชื่อผู้รับผิดชอบจะเปลี่ยนเป็นชื่อพนักงานที่ได้รับมอบหมายทันที

การตั้งค่าการยอมรับการมอบหมายอัตโนมัติ

มีอยู่ 2 รูปแบบ คือ การยอมรับอัตโนมัติ (เมื่อมอบหมายแล้วพนักงานยอมรับทันที) หรือ มีการแจ้งเตือน (ให้พนักงานกดยอมรับหรือปฎิเสธการมอบหมาย) โดยผู้ใช้สามารถเข้าไปตั้งค่าได้ที่ “บริษัท”เลือกบริษัทที่ต้องการตั้งค่า แล้วกด “แก้ไข”ระบบจะแสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลบริษัทให้ผู้ใช้ไปที่แถบ “ตั้งค่า”เลือก ตั้งค่าการมอบหมายว่าจะยอมรับอัตโนมัติหรือมีการแจ้งเตือนเมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว กด “บันทึก”

 1079
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์