รายงานสรุปยอดขาย (ใบกำกับภาษี) ตามวันและเดือน

รายงานสรุปยอดขาย (ใบกำกับภาษี) ตามวันและเดือน

 คลิกที่นี่เพื่อดูรายงานแบบเต็ม

รายงานสรุปยอดขาย (ใบกำกับภาษี) เป็นรายงานที่สรุปยอดขายรวมของสินค้าในแต่ละวันและเดือน  ผู้ใช้งานสามารถดูรายงานได้หลายรูปแบบ ดังนี้

  1. รายงานสรุปยอดขาย (ใบกำกับภาษี) ตามวัน
  2. รายงานสรุปยอดขาย (ใบกำกับภาษี) ตามเดือน
 7483
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์