รายงานใบกำกับภาษี (ยอดขาย)

รายงานใบกำกับภาษี (ยอดขาย)

 คลิกที่นี่เพื่อดูรายงานแบบเต็ม

รายงานใบกำกับภาษี (ยอดขาย) เป็นรายงานสรุปและแจกแจงเกี่ยวกับรายละเอียดของใบกำกับภาษีแต่ละรายการ เช่น รายการสินค้า,ราคาสินค้า,ส่วนลด,ภาษี  เป็นต้น  ผู้ใช้งานสามารถดูรายงานได้หลายรูปแบบ ดังนี้

  1. รายงานใบกำกับภาษี (ยอดขาย) ตามวันที่ใบกำกับภาษี
  2. รายงานใบกำกับภาษี (ยอดขาย) ตามลูกค้า
  3. รายงานใบกำกับภาษี (ยอดขาย) ตามสินค้า
  4. รายงานใบกำกับภาษี (ยอดขาย) ตามผู้รับผิดชอบ
  5. รายงานใบกำกับภาษี (ยอดขาย) ตามประเภทธุรกิจ
  6. รายงานใบกำกับภาษี (ยอดขาย) ตามทีมขาย
 934
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์