วิธีการเขียนแผนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

มี 6 ขั้นตอนได้แก่

1. หาให้ได้ว่าตอนนี้ธุรกิจของเรารับมือกับการสร้างความสัมพันธ์ลูกค้าอย่างไร เช่น จัดกลุ่มลูกค้าอย่างไร รับมือกับการ Complain อย่างไรบ้าง โดยขั้นตอนนี้ทุกหน่วยการต้องร่วมกันระบุข้อมูลให้มากที่สุด จากนั้นให้กำหนดเป็นวิธีการมาตรฐานในส่วนที่ปฏิบัติแล้วลูกค้ามีความพึงพอใจ และเขียนวิธีแก้ไขในกรณีที่ลูกค้าไม่พอใจ

2. หาวิธีการของคู่แข่งที่ใช่ในการควบคุมหรือสร้างความสัมพันธ์ลูกค้า การหาข้อมูลด้วยวิธีนี้ให้หยิบเอาจุดเด่นของคู่แข่งมาใช้ ถ้าถึงระดับ Script การพูด การสื่อสารก็จะยิ่งดีมากเลยทีเดียว

3. ร่างแผนหรือข้อกำหนดในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในทุกประเด็น เช่น อย่าให้ลูกค้ารอนานมากกว่า 10 นาที, แก้ปัญหาลูกค้าให้เสร็จสิ้นภายใน 30 นาที หรือมอบของสมนาคุณทุกครั้งเมื่อลูกค้ารับบริการเสร็จ

4. เขียนงบประมาณที่ต้องใช้ในการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยพยายามเขียนให้ครบคลุมที่สุดให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ กาแฟและเครื่องดื่มในห้องรับรอง 

5. กำหนดบุคคลที่รับผิดชอบในแต่ละด้าน เพื่อคอยสังเกตุการณ์ และปรับปรุงในส่วนที่ไม่สมบูรณ์

6. หาวิธีการประเมินผลที่ดีที่สุด อาจไม่ใช่ตัวเลขที่วัดความพึงพอใจ แต่เป็นการ สังเกตุพฤติกรรม และการกลับมาซื้อซ้ำของลูกค้า ก็ได้

ทั้งนี้แผนการดำเนินงานที่ดีควรถูกกำหนดร่วมกันทุกฝ่าย และสามารถนำมาใช้ได้จริง ส่วนการประเมินว่าแผนสำเร็จหรือไม่ อยู่ที่ผลงานปลายทางของการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า นั่นคือ ความจงรักภักดีในตราสินค้านั่นเอง

 806
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

คุณรู้หรือไม่จากการศึกษา 3,000 บริษัท พบว่าส่วนใหญ่พวกเขาใช้ KPI ในการวัดผลงาน "แต่" ไม่ได้สร้างคุณค่าในองค์กรได้เลยแม้แต่น้อย
342 ผู้เข้าชม
การออกแบบ นอกจากจะใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วยังมีองค์ประกอบอื่นที่ถูกมองว่าคล้ายกับ การปรุงอาหาร
336 ผู้เข้าชม

เราพร้อมจะให้ข้อมูลและความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

 

myCRM Overview

ดูข้อมูลคุณสมบัติโปรแกรม
ตัวอย่างหน้าจอการใช้งาน
และรายงานต่างๆ ในแต่ละระบบ

View Now

Online Free-trial

ใช้งานโปรแกรมฟรี 60 วัน
แบบเต็มคุณสมบัติ ก่อนที่ท่าน
จะตัดสินใจซื้อบริการ myCRM

Register

Call Service

สอบถามเกี่ยวกับ myCRM
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมตอบ
ทุกข้อสงสัย

093-130-1899
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์