062-310-6964     sale@getmycrm.com    

ประเภทของ CRM - B2B CRM vs. B2C CRM

ประเภทของ CRM - B2B CRM vs. B2C CRM

ประเภทของ CRM - B2B CRM vs. B2C CRM
CRM (Customer Relationship Management) มีทั้งหมด 2 ประเภทหลัก คือ B2B CRM (Business-to-Business CRM) และ B2C CRM (Business-to-Consumer CRM) ซึ่งแตกต่างกันตามลักษณะของกลุ่มลูกค้าที่เป้าหมาย

 1. B2B CRM (Business-to-Business CRM)

  • ลักษณะ
   • ใช้สำหรับธุรกิจที่มีกลุ่มลูกค้าเป็นธุรกิจหรือองค์กร
   • ซื้อขายเกิดระหว่างธุรกิจต่อธุรกิจ
   • มุ่งเน้นการสร้างและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าธุรกิจ
  • คุณสมบัติ
   • การจัดการข้อมูลลูกค้าที่ระบุตัวเอง (Account-based)
   • การติดตามกระบวนการการขายที่ยาวนาน
   • การจัดการกิจกรรมตลาดที่เน้นการส่งเสริมสินค้าหรือบริการให้กับธุรกิจ
 2. B2C CRM (Business-to-Customer CRM)

  • ลักษณะ
   • ใช้สำหรับธุรกิจที่มีกลุ่มลูกค้าเป็นบุคคลทั่วไป
   • ซื้อขายเกิดระหว่างธุรกิจกับบุคคล
   • มุ่งเน้นการสร้างและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ารายบุคคล
  • คุณสมบัติ
   • การจัดการข้อมูลลูกค้ารายบุคคล
   • การติดตามและการสนับสนุนลูกค้ารายบุคคล
   • การใช้ข้อมูลส่วนตัวและพฤติกรรมลูกค้าในการสร้างประสบการณ์ที่กำหนดเอง

การเลือกระบบ CRM ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจและกลุ่มลูกค้าที่เป้าหมาย ซึ่ง B2B CRM มักจะมีความซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากต้องจัดการกับข้อมูลลูกค้าธุรกิจที่มีการซื้อขายทางธุรกิจที่ซับซ้อน ในขณะที่ B2C CRM มุ่งเน้นไปที่การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ารายบุคคลที่มักจะมีประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้ารายบุคคลทั่วไป

 428
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์