การคัดกรองผู้สนใจบน Mobile

การคัดกรองผู้สนใจบน Mobile


วิธีการคัดกรองข้อมูลลูกค้าผ่านระบบ Mobile สามารถทำได้ดังนี้

1.เมื่อเข้าสู่ระบบของ Mobile แล้ว ในหน้าแรกให้กดปุ่ม ""


2.จากนั้นเลือกเมนู "ผู้สนใจ"


3.ต่อมาเลือกข้อมูลผู้สนใจที่ต้องการทำการคัดกรองลูกค้า โดยการกดที่ชื่อลูกค้าได้เลย


4.เมื่ออยู่ในหน้ารายละเอียดผู้สนใจ ให้ผู้ใช้กดปุ่ม "" และเลือก "Change Status"


5.ในช่องสถานะให้เลือกเป็น "Qualify" จากนั้นกดปุ่ม "OK"


6.ระบบจะแสดงหน้าจอผ่านการคัดกรอง โดยเลือกเปิดเอกสารให้อัตโนมัติในหัวข้อ บริษัท ผู้ติดต่อ และโอกาสทางการขาย
ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม "" ในหัวข้อที่ไม่ต้องการเปิดเอกสารอัตโนมัติออกได้ เมื่อข้อมูลถูกต้องกด OK


เพียงเท่านี้ข้อมูลผู้สนใจก็จะผ่านการคัดกรอง โดยเปิดเอกสารเป็นข้อมูล บริษัท ผู้ติดต่อ โอกาสทางการ ให้อัตโนมัติแล้วค่ะ

 359
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์