บันทึกกิจกรรมแบบอ้างอิงเอกสารทำอย่างไร

บันทึกกิจกรรมแบบอ้างอิงเอกสารทำอย่างไร


การบันทึกกิจกรรมแบบให้มีอ้างอิงเอกสารเพื่อช่วยเตือนความจำ หรือเพื่อดูรายการเอกสารย้อนหลัง ผู้ใช้สามารถบันทึกที่เมนูเอกสารได้โดยตรง โดยมีวิธีดังนี้

1.เมื่ออยู่ในหน้ารายละเอียดสินค้า สามารถกดปุ่ม "+" ตรงส่วนกิจกรรมทางขวาของหน้าจอ และลเือกประเภทกิจกรรมที่ต้องการบันทึกค่ะ2.ทำการกรอกราบละเอียดกิจกรรม จะเห็นว่าในส่วนอ้างอิง ระบบจะดึงข้อมูลเอกสารมาให้แล้วอัตโนมัติ เมื่อข้อมูลถูกต้องกดปุ่ม "บันทึก"3.หลังจากบันทึกกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อกดดูรายละเอียดเอกสาร จะมีรายการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องแสดงทางขวาของหน้าจอ ผู้ใช้สามารถกดดูรายการกิจกรรมได้เลยค่ะ4.หากเปิดรายการกิจกรรมสามารถกดดูรายละเอียดเอกสารที่อ้างอิงได้ โดยกดชื่อในส่วนของ "อ้างอิง" ค่ะระบบจะแสดงรายละเอียดเอกสารที่ถูกอ้างอิงมาเปิดกิจกรรมค่ะ

 240
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์