เพิ่มสาขาแล้ว แต่ไม่มีตัวเลือกเข้าใช้งาน ทำอย่างไร?

เพิ่มสาขาแล้ว แต่ไม่มีตัวเลือกเข้าใช้งาน ทำอย่างไร?


สำหรับบริษัทของผู้ใช้งานบางท่านที่มีการใช้งานสำหรับสาขาย่อยด้วย แต่ User พนักงานไม่มีตัวเลือกบริษัทสาขาให้เข้าใช้งาน สามารถเพิ่มข้อมูลได้ ดังนี้

1.ไปที่เมนูพนักงานใน การจัดการข้อมูลบริษัท



2.เลือก User ที่ต้องการเพิ่มข้อมูลบริษัทสาขาให้แก่พนักงานเข้าใช้งานกด Edit หรือ



3.เลือก Tab บริษัท จากนั้นกดปุ่ม + 



ระบบแสดง pop-up ข้อมูลบริษัท ให้ผู้ใช้ทำการเลือกรายชื่อบริษัทสาขาที่ต้องการระบุให้พนักงานสามารถเข้าใช้งานได้ค่ะ



4.ตรวจสอบข้อมูล หากถูกต้องแล้วกดปุ่ม Save เพื่อบันทึกได้เลยค่ะ



การเพิ่มข้อมูลบริษัทสาขาสามารถเพิ่มหลายรายการได้เลยค่ะ 



ตัวอย่างหน้าจอการเข้าสู่ระบบของพนักงาน จะมีตัวเลือกรายการบริษัทที่สามารถเข้าใช้งานได้ให้เลือกในหน้าจอค่ะ

 510
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์