เมื่อต้องการส่ง E-mail ใบเสนอราคาให้ลูกค้าทันที ต้องทำอย่างไร

เมื่อต้องการส่ง E-mail ใบเสนอราคาให้ลูกค้าทันที ต้องทำอย่างไร

ขั้นตอน การส่ง E-mail ใบเสนอราคา มีขั้นตอนดังนี้

  1. ให้ผู้ใช้เข้าไปที่ระบบ iSale > เลือก "ใบเสนอราคา" > จากนั้น เลือก "เอกสารใบเสนอราคา" ที่ต้องการส่ง E-mail ให้ลูกค้า ดังรูป

  2. ระบบจะแสดงรายละเอียดใบเสนอราคาตามที่ผู้ใช้เลือก ให้ผู้ใช้กดปุ่ม "Print/Send Email"


3. จากนั้น ให้ผู้ใช้ทำการเลือกแบบฟอร์มและรูปแบบฟอร์ม ดังรูป


3. จากนั้นระบบจะแสดงรูปแบบฟอร์มที่ผู้ใช้ได้ทำการเลือก ให้ผู้ใช้ทำการกดปุ่ม "" จากนั้นระบบจะแสดงกล่องข้อความ ให้ผู้ใช้ได้ทำการระบุรายละเอียดต่างๆ จากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม Send เพื่อส่ง E-mail ดังรูป


4. จากนั้นระบบจะแสดงกล่องข้อความ ให้ผู้ใช้ได้ทำการระบุรายละเอียดต่าง ๆ จากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม Send เพื่อส่ง E-mail ดังรูป
ตัวอย่างอีเมล์ที่ได้รับ
 1338
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์