เทรนด์บริหารธุรกิจ "เอสเอ็มอี" (SMEs) ที่กำลังจะมาถึง

เทรนด์บริหารธุรกิจ "เอสเอ็มอี" (SMEs) ที่กำลังจะมาถึง

     ส่องเทรนด์การบริหารธุรกิจ "เอสเอ็มอี" (SMEs) ที่กำลังจะมาถึง ไม่เพียงแต่การบริหารให้ธุรกิจอยู่รอด แต่ต้องบริหารความปลอดภัยต่อผู้บริโภค คุณภาพสินค้าในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงการบริหารเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม

     การบริหารธุรกิจของเอสเอ็มอีไทยเท่าที่ผ่านมา มักจะได้รับอิทธิพลจากเทรนด์การบริหารธุรกิจที่นำเสนอมาจากประเทศตะวันตก โดยเฉพาะประเทศที่เจริญแล้ว โดยจะแพร่กระจายเข้ามายังธุรกิจขนาดใหญ่ก่อน แล้วจึงล้นทะลักมาถึงเอสเอ็มอี ที่อยู่ในห่วงโซ่ธุรกิจร่วมกับธุรกิจใหญ่ที่รับเอาแนวทางการบริหารธุรกิจใหม่เหล่านั้นเข้ามาใช้

     ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ GMP และ HCCP เพื่อบริหารความปลอดภัยต่อผู้บริโภคในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ISO 9001 เพื่อบริหารคุณภาพสินค้าในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต หรือมาตรฐานในชุด ISO ต่างๆ ที่ถูกนำมาใช้เพื่อบริหารความปลอดภัยในการทำงาน การบริหารเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบริหารเชิงกลยุทธ์ให้กับธุรกิจ เช่น การบริหารธุรกิจด้วยตัวชี้วัด KPI และ Balance Score Card ตลอดจนการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan-BCP) ที่ธุรกิจต่างๆ นำมาใช้ หรือนำมาปัดฝุ่นใช้ เพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากโควิด-19 เป็นต้น

     สำหรับในอนาคตอันใกล้ที่จะมาถึง เรื่องของเทรนด์ที่จะผลักดันให้ธุรกิจต้องแสดงความรับผิดชอบต่อความยั่งยืนของโลก เป็นเรื่องที่กำลังมาแรงในประเทศตะวันตก และประเทศที่พัฒนาแล้ว กำลังให้ความสนใจและมีกระแสตอบรับอย่างแพร่หลายของธุรกิจต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้อง คุ้มครอง และแก้ไขสถานการณ์ที่กำลังคุกคามโลกอยู่ในปัจจุบัน จากปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่มีที่มาจากการกระทำของมนุษย์ การลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกนำไปใช้อย่างฟุ่มเฟือย และก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบอย่างรุนแรงต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ในชุมชนและสังคม อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

     ความรับผิดชอบต่อสังคมและทรัพยากรธรรมชาติของธุรกิจ ภายใต้แนวคิด การทำธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจ เริ่มถูกผลักดันให้นำมาใช้กับธุรกิจขนาดใหญ่ของไทยมาระยะหนึ่งแล้ว โดยเฉพาะธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/917698

 86
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์