การเปลี่ยน Username Password ของพนักงาน

การเปลี่ยน Username Password ของพนักงาน


ขั้นตอนแรกให้ User ที่มีสถานะเป็น Main Admin หรือ Admin ไปที่ "จัดการข้อมูลบริษํท" เลือก "พนักงาน"



จากนั้นให้ผู้ใช้เลือกข้อมูลพนักงานที่ต้องการแก้ไข โดยกดปุ่ม หน้าชื่อพนักงานที่ต้องการแก้ไข หรือ กดเลือกชื่อพนักงานแล้วเลือก Edit เพื่อแก้ไขข้อมูลค่ะ



โปรแกรมจะแสดงหน้ารายละเอียดข้อมูลพนักงาน ผู้ใช้สามารถแก้ไข Username , Password จากส่วนนี้ได้เลยค่ะ 
หน้าจอตัวอย่างกรณีแก้ไขโดย User ของ Main Admin



หน้าจอตัวอย่างกรณีแก้ไขโดย User ของ Admin



เมื่อทำการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูลได้เลยค่ะ
 798
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์