การตั้งค่าการอนุมัติทั้ง 3 ประเภท แตกต่างกันอย่างไร

การตั้งค่าการอนุมัติทั้ง 3 ประเภท แตกต่างกันอย่างไร


     การตั้งค่าการอนุมัติในโปรแกรม myCRM มีทั้งหมด 3 ประเภท คือ ลำดับขั้น, ตามจำนวนอนุมัติ และราคารวม ผู้ใช้หลายท่านอาจสงสัยความแตกต่างของทั้ง 3 ประเภทใช้อย่างไร  
วันนี้จะอธิบายการตั้งค่าและใช้งานของแตกละประเภท ให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้งานได้ถูกต้องค่ะ

1.การอนุมัติลำดับขั้น
     โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสร้างลำดับการอนุมัติ ได้แก่ ระบบที่อนุมัติ หัวข้อ บริษัท หน่วยงาน ประเภทการอนุมัติ ตัวเลือกการอนุมัติ ผู้ใช้ควรทำการกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “ * ” ให้ครบถ้วน ดังรูป 

     การอนุมัติลำดับขั้น คือ ผู้อนุมัติทุกคนจะต้องทำการกด อนุมัติ/Approve จากลำดับแรกไปจนถึงลำดับสุดท้าย โปรแกรมจะดึงลายเซ็นของผู้อนุมัติลำดับสุดท้ายไปแสดงในฟอร์มเอกสาร
โดยหน่วยงานที่เลือกในการอนุมัติ จะต้องตรงกับหน่วยงานของผู้รับผิดชอบในเอกสารใบเสนอราคา

2.การอนุมัติตามจำนวนอนุมัติ
     โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสร้างลำดับการอนุมัติ ได้แก่ ระบบที่อนุมัติ หัวข้อ บริษัท หน่วยงาน ประเภทการอนุมัติ จำนวนผู้อนุมัติ ตัวเลือกการอนุมัติ ผู้ใช้ควรทำการกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “ * ” ให้ครบถ้วน ดังรูป

     การอนุมัติตามจำนวนอนุมัติ คือ ผู้ใช้สามารถเพิ่มผู้อนุมัติกี่ท่านก็ได้ แต่พนักงานที่สามารถกดอนุมัติเอกสารได้ จะต้องเป็นไปตามจำนวนผู้อนุมัติที่ได้กำหนดไว้ใน Tab ข้อมูลทั่วไป เท่านั้น
โดยหน่วยงานที่เลือกในการอนุมัติ จะต้องตรงกับหน่วยงานของผู้รับผิดชอบในเอกสารใบเสนอราคา     เช่น จำนวนอนุมัติ 2 และใส่ข้อมูลผู้อนุมัติ 4 ท่าน เมื่อมีเอกสารต้องอนุมัติ พนักงาน 2 ท่านใน 4 ท่านนี้ จะเป็นพนักงานคนไหนก็ได้ที่จะกด "อนุมัติ/Approve" 
     เมื่อเอกสารได้รับการอนุมัติ พนักงานที่เหลืออีก 2 ท่าน ไม่ต้องอนุมัติเอกสารแล้ว โดยจะดึงลายเซ็นของผู้อนุมัติลำดับสุดท้ายไปแสดงในฟอร์มเอกสาร3.การอนุมัติราคารวม
     โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสร้างลำดับการอนุมัติ ได้แก่ ระบบที่อนุมัติ หัวข้อ บริษัท หน่วยงาน ประเภทการอนุมัติ ราคารวม ผู้อนุมัติยอดที่เหลือ ตัวเลือกการอนุมัติ ผู้ใช้ควรทำการกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “ * ” ให้ครบถ้วน ดังรูป

     การอนุมัติราคารวม คือ ลูกค้าสามารถกำหนดราคายอดเริ่มต้น และยอดจำกัดได้ ผู้อนุมัติจะมีสิทธิ์ "อนุมัติ/Approve" ตามจำนวนราคาเงินที่กำหนดไว้เท่านั้น และเมื่อมียอดราคาที่ไม่ตรงตามเกรณ์ที่กำหนดไว้ "ผู้อนุมัติยอดที่เหลือ" จะมีสิทธิ์อนุมัติเอกสารแทน
โดยหน่วยงานที่เลือกในการอนุมัติ จะต้องตรงกับหน่วยงานของผู้รับผิดชอบในเอกสารใบเสนอราคา
 12287
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์