License เดิมหมดอายุการใช้งาน สามารถ Activate Licenses ใหม่ได้อย่างไร ?

License เดิมหมดอายุการใช้งาน สามารถ Activate Licenses ใหม่ได้อย่างไร ?

หลังจาก License เดิมหมดอายุการใช้งาน สามารถ Activate Licenses ใหม่ได้อย่างไร ?หลังจากที่ผู้ใช้งานโปรแกรมบริหารงานขาย myCRM ครบกำหนดอายุการใช้งานโปรแกรม ระบบจะทำการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ได้รับทราบ ผู้ใช้สามารถติดต่อเพื่อทำการขอต่ออายุการใช้งานโปรแกรมได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะทำการส่งข้อมูล License ใหม่ให้กับผู้ใช้งานโปรแกรม โดยผู้ใช้สามารถ Activate Licenses ใหม่ได้ดังขั้นตอนต่อไปนี้

1. ให้ผู้ใช้กดปุ่ม แสดงแพ็กเกจ ดังรูป2. กดปุ่ม “Register License” ดังรูป3. กดปุ่ม “เลือกไฟล์” เพื่อเลือกสถานที่จัดเก็บไฟล์ ดังรูป4. เมื่อเลือกสถานที่จัดเก็บไฟล์ License เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้กดปุ่ม “ตกลง” ดังรูป

 906
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์