เปิดให้ใช้งานแล้ว!! แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินรูปแบบใหม่

เปิดให้ใช้งานแล้ว!! แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินรูปแบบใหม่

       หลังจากเปิดตัว “ระบบรับชำระเงิน” ไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา นอกจากจะเปิดให้ใช้งานระบบรับชำระเงินรูปแบบใหม่แล้ว ทางทีมงานยังเพิ่มแบบฟอร์มรูปแบบใหม่ให้ลูกค้าได้ใช้งานอีกด้วยค่ะ โดยหน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหน ตามมาดูกันได้เลยค่ะ


เริ่มจากการบันทึกข้อมูลการรับเงินกันก่อนนะคะ

 1. เข้าไปที่ หน้าหลัก > รับชำระเงิน > บันทึกรับชำระเงิน
 2. กรอกข้อมูลใน Tab “ข้อมูลทั่วไป”, “ที่อยู่ในเอกสาร” ให้ครบถ้วน
 3. ใน Tab “ใบกำกับภาษี” เลือกรายการใบกำกับภาษีที่ต้องการบันทึกรับชำระเงิน สามารถรับชำระพร้อมกันได้หลายรายการ
 4. ใน Tab “รับเงินมัดจำ”, “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” หากไม่มีการรับมัดจำ และไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้า สามารถข้ามไป Tab อื่นได้
 5. ใน Tab “การรับเงิน” สามารถบันทึกการรับเงินได้หลายรูปแบบ เช่น ชำระเป็นเงินสด เช็ค บัตรเครดิต หรือเงินโอน ผู้ใช้สามารถกรอกรายละเอียด ชื่อธนาคาร เลขที่เช็ค เลขที่บัตรเครดิต หรือเลขที่บัญชี และจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยค่ะ ซึ่งส่วนนี้จะนำไปแสดงที่แบบฟอร์มรูปแบบใหม่

6.มาถึงขั้นตอนการเลือกแบบฟอร์ม ใน Tab “ฟอร์มเอกสาร” จะมีแบบฟอร์ม และหัวข้อแบบฟอร์มให้ผู้ใช้เลือก ผู้ใช้สามารถเลือกใหม่ได้อีกครั้งเมื่อต้องการพิมพ์เอกสาร


แบบฟอร์มรูปแบบใหม่ มีดังนี้

    1. แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน มีภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย (SDF-132)
    2. แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน แสดงรายการสินค้า มีภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย (SDF-133)


7.ขั้นตอนสุดท้าย กรอกข้อมูลผู้ลงนามให้ครบถ้วน ก่อนบันทึกข้อมูลสามารถกดปุ่ม “Preview” ดูความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลได้ เมื่อข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ม “Save”

        เมื่อผู้ใช้บันทึกการรับเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถกดพิมพ์เอกสารได้ที่เมนู "Print/Send Email" โปรแกรมจะแสดงหน้าจอให้ผู้ใช้เลือกแบบฟอร์มและหัวข้อแบบฟอร์มอีกครั้ง กรณีต้องการเปลี่ยนแบบฟอร์มใหม่ สามารถเลือกจากตรงนี้ได้เลยค่ะ

 

ต่อไป...เรามาดูตัวอย่างแบบฟอร์มรูปแบบใหม่กันต่อนะคะ

1.แบบใบเสร็จรับเงิน มีภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย (SDF-132)

         แบบฟอร์มนี้จะแสดงรายการเอกสารที่อ้างอิงมารับชำระทุกรายการ (กรณีมีมากกว่า 1 รายการ) และนอกจากจะแสดงยอดรวมที่รับชำระแล้ว ยังแสดงจำนวนเงินมัดจำ เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย และช่องทางการรับชำระตามที่ผู้ใช้บันทึกมาในโปรแกรมอีกด้วยค่ะ (แสดงได้สูงสุด 4 รายการ)

 

2.แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน แสดงรายการสินค้า มีภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย (SDF-133)

        รูปแบบจะมีลักษณะคล้ายกับแบบฟอร์ม SDF-132 แต่จะแสดงรายการสินค้าแทนรายการเอกสารที่อ้างอิงมารับชำระ

 32529
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์