การ Update version โปรแกรมบริหารงานขายออนไลน์ myCRM

การ Update version โปรแกรมบริหารงานขายออนไลน์ myCRM


โปรแกรม myCRM จะมีการปรับปรุงระบบโดยการ Update version อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน มีขั้นตอนการทำดังนี้

*** ก่อนทำการ Update version ให้ผู้ใช้งานทำการ Backup Database ก่อนทุกครั้ง
ดูวิธี Backup Database ที่ : https://support.getmycrm.com/Article/Detail/102481

ขั้นตอนการ U
pdate version โปรแกรมบริหารงานขายออนไลน์ myCRM

1. ให้ผู้ใช้ทำการดาว์นโหลดข้อมูลได้ที่ URL : http://download.getmycrm.com เลือกไฟล์ “1.Setup_myCRM_V….” ดังรูป
** หมายเหตุ : ชื่อไฟล์อาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับ Version ของโปรแกรม ณ ปัจจุบัน
2. เลือก Folder ที่จัดเก็บไฟล์ดาว์นโหลด จากนั้นทำการคลิกขวาแล้วเลือก “Extract Here” เพื่อทำการแตกไฟล์ ดังรูป3. ให้ผู้ใช้เข้า Folder ที่ทำการแตกไฟล์เสร็จสิ้น จากนั้นให้ผู้ใช้เลือกไฟล์ “myCRM-V....” ดังรูป4. ระบบจะแสดงหน้าต่าง Open File – Security Warning ขึ้นมา ให้คลิกปุ่ม “Run”

5. ระบบจะแสดงหน้าต่าง myCRM Setup ขึ้นมา ให้คลิกปุ่ม “Next >”
6. ระบบได้มีการแสดงที่ติดตั้งเดิมเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม “Next >”
กรณีตำแหน่งที่ติดตั้งโปรแกรมเปลี่ยนแปลงให้ผู้ใช้คลิกปุ่ม “Browse…” เพื่อเลือกตำแหน่งที่ติดตั้งของโปรแกรมก่อนกด Next7. เมื่อ Next มาเรื่อยๆ และเจอหน้าจอสุดท้าย ให้ผู้ใช้คลิกปุ่ม “Install”8. ระบบจะทำการติดตั้งโปรแกรม ให้ผู้ใช้รอสักครู่จนสีเขียวโหลดเสร็จสิ้น9. เมื่อระบบทำการติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้คลิกปุ่ม “Finish”10. เมื่อทำการอัพเดทเวอร์ชั่นแล้ว ให้ผู้ใช้งาน Run “SQLScriptAll_Ver...”  ที่ MSSQL ใน Folder ที่ทำการแตกไฟล์ค่ะขั้นตอนการ Run Script Version
 โปรแกรมบริหารงานขายออนไลน์ myCRM

*** ก่อน Run Script Version ให้ผู้ใช้งานเช็คเวอร์ชั่นโปรแกรม myCRM ที่กำลังใช้งาน ณ ปัจจุบันทุกครั้งก่อนดำเนินการ
โดยจะต้องห่างเพียง 1 เวอร์ชั่น หากมีการข้ามเวอร์ชั่นมากกว่า 1 ให้ Run Script Version ตามลำดับเวอร์ชั่นเท่านั้น

1.ให้ผู้ใช้งานเปิดโปรแกรม "Microsoft SQL Server Management Studio..." ขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของลูกค้า2.กดปุ่ม "Connect" เพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูล3.หลังจาก Connect เรียบร้อยให้เปิด Database และเลือกก้อนที่เป็นของโปรแกรม myCRM โดยชื่อก้อน Database อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าเริ่มต้นของแต่ละผู้ใช้งาน4.ให้ผู้ใช้เปิด Folder ที่ทำการแตกไฟล์ไว้แล้วอีกครั้ง กดเลือกไฟล์ "SQLScriptAll_Ver_..." ดังรูป

** หมายเหตุ - กรณี Update ข้ามเวอร์ชั่น ให้กด Run Script ตามลำดับจากเก่าสุดถึงปัจจุบัน
เช่น หากของผู้ใช้งานปัจจุบันเป็น myCRM-V.1.0.23 ให้ผู้ใช้ Run Script ของเวอร์ชั่น SQLScriptAll_Ver_1.0.24 ก่อนและต่อด้วย SQLScriptAll_Ver_1.0.25 ตามลำดับเท่านั้น5.ระบบจะเปิดหน้าจอ SQL มาให้อัตโนมัติ ให้ผู้ใช้เช็คชื่อก้อน Database ให้ตรงกับที่ใช้งานโปรแกรม myCRM อีกครั้งถูกต้องหรือไม่6.เมื่อตรวจสอบชื่อก้อน Database เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม "Execute" ดังรูป7.หลังจาก Run Script เรียบร้อยแล้วจะมีสถานะแจ้ง "Commands Completed Successfully." หมายถึงเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้งานโปรแกรมได้แล้วค่ะ

** หมายเหตุ - หากมีตัวหนังสือสีแดง แสดงในหน้าจอ ให้แจ้งทางทีมงานโดยทันที


 1047
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์